Про розподіл функцій між членами НКРЗІ

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ`ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НАКАЗ

27.07.2021 м. Київ

 № 48/нк

Про розподіл функцій між членами НКРЗІ та їх взаємозамінність

 

З метою здійснення керівництва поточною діяльністю НКРЗІ та вирішення питань організації діяльності Комісії, керуючись частиною третьою статті 20 Закону України «Про телекомунікації», підпунктом 1 пункту 10 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067 (далі - Положення про НКРЗІ), підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 21 жовтня 2014 року № 720 (із змінами), за спільним погодженням Голови та членів НКРЗІ,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

члени НКРЗІ організовують підготовку проектів рішень Комісії, погоджують їх, здійснюють листування інформаційного характеру та взаємодіють з державними органами, суб'єктами господарювання, громадянами за функціями, передбаченими законом та Положенням про НКРЗІ, згідно з додатком 1;

взаємозамінність членів НКРЗІ в період їх тимчасової відсутності здійснюється згідно з додатком 2.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Голови НКРЗІ:

  • від 02.10.2014 № 123/нк «Про розподіл функцій між членами НКРЗІ та їх взаємозамінність»;
  • від 01.08.2016 № № 96/нк «Про внесення змін до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк»;
  • від 13.03.2017 № 44/нк «Про внесення змін до пункту 3 додатку 1 до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк»;
  • від 07.04.2017 № 57/нк «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк»;
  • від 15.11.2017 № 114/нк «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк»;
  • від 23.01.2020 № 9/нк «Про внесення змін до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк»;
  • від 22.09.2020 № 70/нк «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк».

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити цей наказ шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова НКРЗІ                                                                               О. Животовський

 

Додаток 1
до наказу Голови НКРЗІ від 27.07.2021 № 48/нк 
«Про розподіл функцій між членами НКРЗІ та їх взаємозамінність»

 

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ МІЖ ЧЛЕНАМИ НКРЗІ

Члени НКРЗІ організовують підготовку проектів рішень Комісії, їх погодження, здійснюють листування інформаційного характеру та взаємодіють з державними органами, суб`єктами господарювання, громадянами, координують виконання питань з наступних функцій НКРЗІ:

1. БІСЮК Олександр Анатолійович

формування та реалізація державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом;

підготовка проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом, внесення на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

підготовка пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

розробка плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

розробка та погодження проектів змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства;

робота Міжнародного союзу електрозв`язку з питань, що належать до повноважень НКРЗІ у сфері користування радіочастотним ресурсом, організовує в установленому порядку виконання його рішень;

підготовка пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом;

подання в установленому порядку пропозиції щодо проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за її виконанням;

реалізація державної стратегії розвитку у сфері користування радіочастотним ресурсом;

подання в установленому порядку пропозиції щодо сфери користування радіочастотним ресурсом;

відповідно до закону здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;

відповідно до законодавства здійснення ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю за їх дотриманням;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням суб`єктами ринку законодавства про радіочастотний ресурс України;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням користувачами радіочастотного ресурсу ліцензійних умов, особливих умов, визначених у відповідних ліцензіях;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом;

забезпечення державного нагляду (контроль) за запобіганням правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням користувачами радіочастотного ресурсу, в тому числі дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами іноземних організацій в Україні, умов, визначених у дозволах, зокрема спеціальних (тимчасових спеціальних) дозволах на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у смугах загального користування;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням користувачами радіочастотного ресурсу умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням суб`єктами господарювання, які здійснюють ввезення, отримання в поштових відправленнях з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що призначені для використання на території України в смугах загального користування, вимог законодавства щодо ввезення, отримання з-за кордону відповідних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

забезпечення державного нагляду (контроль) за додержанням суб`єктами господарювання, які здійснюють реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, вимог законодавства України щодо реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, у тому числі порядку їх маркування;

забезпечення державного нагляду (контроль) за наявністю ліцензій та інших дозвільних документів, передбачених законами у сфері користування радіочастотним ресурсом;

забезпечення проведення перевірок дотримання законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України, достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам;

здійснення відповідно до законодавства ліцензування, встановлення ліцензійних умов та порядку контролю за їх дотриманням;

ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

ведення реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

встановлення порядку реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядок ввезення їх із-за кордону;

здійснює координацію робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які виробляються в Україні та які ввозяться з-за кордону, забезпечує в межах своїх повноважень стандартизацію у сфері користування радіочастотним ресурсом;

в межах своїх повноважень заходи з науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку сфери користування радіочастотним ресурсом;

взаємодія з Українським державним центром радіочастот (УДЦР) відповідно до вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України»;

застосування в установленому законодавством порядку адміністративних стягнень до суб`єктів ринку, а також до осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;

застосування згідно із законом відповідних санкцій до суб`єктів господарювання за порушення законів щодо державного ринкового нагляду;

прийняття у випадках та порядку, встановлених законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів із забезпечення безпечності продукції, про внесення змін до таких рішень чи їх скасування;

визначення переліків радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону та експлуатації яких не потрібні дозволи;

здійснення заходів з науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку ринку користування радіочастотним ресурсом;

впровадження нових світових радіотехнологій;

забезпечення міжнародної координації та міжнародного захисту частотних присвоєнь України;

за участю центрального органу виконавчої влади в галузі зв`язку проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

разом із центральним органом виконавчої влади в галузі зв`язку, Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним космічним агентством України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

узгодження тематичних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту;

замовлення науково-дослідних робіт щодо ефективного розподілу радіочастотного ресурсу;

забезпечення оприлюднення і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах визначених функцій;

виконання визначених законодавством завдань та функцій, пов'язаних з державною таємницею.

2. ТКАЧЕНКО Микола Миколайович

формування та реалізація державної політики у сфері телекомунікацій;

підготовка проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій внесення на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

підготовка пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснення контролю за їх виконанням;

розробка плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

розроблення та погодження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

реалізація державної стратегії розвитку у сфері телекомунікацій;

подання в установленому порядку пропозиції щодо сфери телекомунікацій;

здійснення організаційно-правового забезпечення послуг пропуску трафіка;

здійснення організаційно-правового забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

здійснення відповідно до закону державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;

здійснення відповідно до законодавства реєстрації у сфері надання телекомунікаційних послуг;

здійснення відповідно до законодавства заходів з формування простору нумерації, кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж, об`єктів та послуг у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування, присвоєння, облік та вилучення номерного ресурсу, видання та скасування дозволів на його використання;

здійснення в межах компетенції заходів з модернізації телекомунікаційних мереж, розвитку відповідної інфраструктури з урахуванням інтересів національної безпеки;

здійснення в межах компетенції заходів з науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку телекомунікаційних послуг та сфери телекомунікацій;

здійснення координації робіт з підтвердження відповідності засобів телекомунікацій, забезпечення в межах своїх повноважень стандартизації у сфері телекомунікацій, узгодження переліку акредитованих у встановленому порядку органів, уповноважених на провадження діяльності з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов експлуатації технічних засобів телекомунікацій в телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням виробниками, постачальниками технічних засобів телекомунікацій, а також операторами, провайдерами телекомунікацій вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства про телекомунікації в частині взаємоз`єднання телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних мереж та використання номерного ресурсу;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій установленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизації трафіка на телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов використання номерного ресурсу;

проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, в тому числі наявності в операторів телекомунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, забезпечення операторами телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж, відповідності договорів про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж обов`язковим вимогам до таких договорів, здійснення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж;

проведення перевірок достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання дозвільних документів ;

встановлення порядку надання послуг національного роумінгу;

забезпечення досудового врегулювання спорів між суб`єктами ринку телекомунікацій щодо організаційних та технічних умов взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу та використання персональних номерів;

встановлення відповідно до закону порядку відкриття номерного ресурсу, в якому забезпечується утворення персональних номерів абонентів, та порядку адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів;

встановлення Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

встановлення порядку маршрутизації трафіка;

прийняття відповідно до закону рішення щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України;

забезпечення рівних умов для діяльності у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом;

застосування в установленому законодавством порядку адміністративних стягнень до суб`єктів ринку телекомунікацій;

регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз`єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка:

затвердження порядку регулювання технічних, організаційних умов взаємоз`єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;

встановлення обов`язкових вимог до договорів про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, що укладаються операторами телекомунікацій;

встановлення порядку подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж;

встановлення основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг;

затвердження і публікацію в офіційному бюлетені не менше одного разу на рік каталогу пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз`єднання з їх телекомунікаційними мережами та щоквартально - перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж;

визначення порядку розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення стосовно спору між операторами телекомунікацій щодо організаційних та технічних умов взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж;

здійснення за зверненням будь-якої із сторін урегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо організаційних та технічних умов взаємоз`єднання, в тому числі щодо послуг пропуску трафіка, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів, прийняття обов`язкових для виконання рішень з цих питань;

створення сприятливих організаційних умов для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення;

встановлення порядку ведення і веде реєстр операторів і провайдерів телекомунікацій;

вирішення спірних питань між операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг на лічильниках телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні;

замовлення науково-дослідних робіт щодо основних напрямів і пріоритетів розвитку телекомунікацій;

забезпечення оприлюднення і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах визначених функцій;

виконання визначених законодавством завдань та функцій, пов'язаних з державною таємницею.

3. КОЛЕСНИК Ігор Іванович

формування та реалізація державної політики у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом;

підготовка проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, внесення на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

підготовка пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

розробка плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

розгляд звернень споживачів, що належать до компетенції НКРЗІ, надання відповідей за зверненнями громадян, за виключенням звернень громадян, прийняття рішення щодо розгляду яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції Голови НКРЗІ;

разом із центральним органом виконавчої влади в галузі зв`язку, Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним космічним агентством України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

встановлення тарифів на роботи (послуги) УДЦР та розміри плати за видачу документів дозвільного характеру - висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію;

встановлення порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах загального користування;

забезпечення державного нагляду (контролю) за додержанням користувачами радіочастотного ресурсу, в тому числі дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами іноземних організацій в Україні, умов, визначених у дозволах, зокрема спеціальних (тимчасових спеціальних) дозволах на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у смугах загального користування;

узгодження тематичних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо  забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;

замовлення науково-дослідних робіт щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

співпраця з організаціями, які представляють інтереси споживачів, забезпечення в установленому законом порядку такі організації та споживачів необхідною інформацією про діяльність операторів і провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв`язку;

забезпечення оприлюднення і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах визначених функцій;

виконання визначених законодавством завдань та функцій, пов'язаних з державною таємницею.

4. СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович

формування та реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку;

підготовка проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, внесення на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

підготовка пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

розроблення норм, стандартів і технічних регламентів у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

розробка плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

формування та реалізація антимонопольної політики у галузі зв`язку (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства), передавання до Антимонопольного комітету України матеріалів, що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

проведення аналізу стану ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв`язку, підготовка пропозиції щодо забезпечення ринкової збалансованості;

забезпечення у межах своїх повноважень формування та реалізацію державної тарифної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, вдосконалення нормативної та методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню, а також проведення моніторингу цін у зазначених сферах;

встановлення відповідно до закону граничних або фіксованих тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, тарифів на надання в користування каналів електрозв`язку операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв`язку операторів телекомунікацій, порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку, здійснення відповідно до законодавства інших заходів щодо тарифного регулювання у зазначеній сфері;

видання операторам та провайдерам телекомунікацій дозволів на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

здійснення організаційно-правового забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

в установленому НКРЗІ порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг;

прийняття відповідно до закону рішень про покладання на операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, а також на операторів фіксованого проводового зв`язку, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах, обов`язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України;

реалізацію державної стратегії розвитку у сфері інформатизації;

визначення порядку розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення стосовно спору між операторами телекомунікацій щодо економічних умов взаємоз’єднення мереж;

здійснення за зверненням будь-якої із сторін урегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо економічних умов взаємоз’єднення, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів, прийняття обов`язкові для виконання рішення з цих питань;

регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз`єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, а саме затвердження:

порядку регулювання економічних умов взаємоз`єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;

порядку встановлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, та/або операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою;

створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення, у сферу інформатизації, поштового зв`язку;

підготовка пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання у сфері інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

реалізація державної стратегії розвитку у сфері інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

подання в установленому порядку пропозиції щодо сфери інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

створення сприятливих організаційних умов для залучення інвестицій у сфери інформатизації та поштового зв’язку;

застосування в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб’єктів ринку поштового зв’язку;

забезпечення рівних умов для діяльності у сфері інформатизації;

забезпечення в межах повноважень стандартизацію у сферах інформатизації та надання послуг поштового зв’язку;

ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв`язку;

організаційне-правове забезпечення послуг поштового зв’язку;

науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку сфери інформатизації та послуг поштового зв’язку;

впровадження нових світових технологій та засобів інформатизації;

замовлення науково-дослідних робіт щодо основних напрямів і пріоритетів розвитку інформатизації;

здійснення в межах своїх повноважень заходів з науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку інформаційного суспільства;

забезпечення оприлюднення і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах визначених функцій;

виконання визначених законодавством завдань та функцій, пов'язаних з державною таємницею.

5. МАЛЬОН Лілія Володимирівна

формування та реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку;

підготовка проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

підготовка пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

розробка плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

впровадження в межах компетенції НКРЗІ європейських норм та стандартів у пріоритетних напрямах внутрішньої політики держави для забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір, що є невід`ємною складовою виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторони;

бере в встановленому порядку участь у роботі міжнародних організацій  з питань, що належать до повноважень НКРЗІ, у тому числі у роботі Міжнародного союзу електрозв`язку з питань у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, організовує в установленому порядку виконання їх рішень;

підготовка проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори міжвідомчого характеру;

здійснення співробітництво  з відповідними міжнародними організаціями та органами регулювання у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку іноземних держав;

забезпечення оприлюднення і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах визначених функцій;

виконання визначених законодавством завдань та функцій, пов'язаних з державною таємницею.

6. ТРОЩЕНКО Вікторія Юріївна

формування та реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку;

підготовка проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань; .

підготовка пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

розробка плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

контроль за якістю телекомунікаційних послуг, задоволенням попиту споживачів, а також за дотриманням умов застосування технічних засобів у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування;

встановлення порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів;

визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесення абонентських номерів;

досудове врегулювання спорів між суб`єктами ринку телекомунікацій щодо послуг перенесення абонентських номерів;

виконання відповідно до законодавства функції з управління об`єктами державної власності, що належать до сфери управління НКРЗІ, здійснення управління та контролю за діяльністю УДЦР відповідно до вимог законодавства;

забезпечення державного нагляду (контролю) за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій установлених показників якості надання телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних послуг;

затвердження положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування;

затвердження порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв;

забезпечення оприлюднення і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в межах визначених функцій;

виконання визначених законодавством завдань та функцій, пов'язаних з державною таємницею.

Керівник Апарату                                                                                                Г.М. Котенок

 

Додаток 2
до наказу Голови НКРЗІ від 27.07.2021 № 48/нк
«Про розподіл функцій між членами НКРЗІ та їх взаємозамінність»

 

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ЧЛЕНІВ НКРЗІ В ПЕРІОД ЇХ ТИМЧАСОВОЇ ВІДСУТНОСТІ

 

Відсутній член НКРЗІ 

Член НКРЗІ, що замінює

Бісюк О.А.

Ткаченко М.М.

Колесник І.І.

Колесник І.І.

Трощенко В.Ю. Мальон Л.В.

Мальон Л.В. 

Семенченко А.І. 

Бісюк О.А.
Семенченко А.І.  Мальон Л.В. Трощенко В.Ю.
Ткаченко М.М. Бісюк О.А. Семенченко А.І. 
Трощенко В.Ю. Колесник І.І. Ткаченко М.М.

 

Керівник Апарату                                                                                      Г.М. Котенок