Загальна авторизація суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій!

01.01.2022 набрав чинності Закон України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), яким визнано такими, що втратили чинність: Закон України"Про телекомунікації", Закон України "Про радіочастотний ресурс України".

Відповідно до вимог Закону:

 • Господарська діяльність у сфері електронних комунікацій здійснюється на засадах загальної авторизації, крім передбачених цим Законом випадків користування радіочастотним спектром та ресурсами нумерації.
 • Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність як постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, повинні протягом місяця від початку такої діяльності надіслати до регуляторного органу повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій (далі - повідомлення).
 • Подальше здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій без подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій забороняється.

До початку функціонування електронної регуляторної платформи подання звернень, інших документів до регуляторного органу та отримання від нього відповідей, інших документів здійснюється такими способами:

 1. в електронному вигляді за допомогою мереж електронних комунікацій з дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів;
 2. поштовим відправленням;
 3. нарочним (за місцем розташування відповідного структурного підрозділу регуляторного органу).

На виконання вимог Закону Постановою НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30 «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838, затверджено:

1. Порядок ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму з додатками:

 • Додаток 2 - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ* про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам
 • Додаток 3 - ЗАЯВА* про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
 • Додаток 5 - ПОВІДОМЛЕННЯ про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій

2. Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг.

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 грудня 2019 року № 610 «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 11/34294, втратило чинність.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій, що відповідно до частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до цього Закону, але у разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі, вимогам статті 16 цього Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.

Відомості про суб’єктів господарювання, інформація про яких була внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій станом на 31.12.2021, вочевидь, не відповідають переліку набору даних, що містяться у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг відповідно до статті 16 Закону та відповідно до Порядку.

У зв’язку з цим, нагадуємо суб’єктам господарювання, інформація про яких була внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій станом на 31.12.2021, та які всупереч вимогам Закону не подали до НКЕК повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій з інформацією про зміни, ТЕРМІНОВО ПОДАТИ таке ПОВІДОМЛЕННЯ за вищевказаною формою (Додаток 5).

Повідомляємо, що пройшли державну реєстрацію та набрали чинності:

 • Постанова від 21.09.2022 № 168 «Про внесення змін до постанови НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2022 року за № 1203/38539
 • Постанова від 12.10.2022 № 191 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 21 вересня 2022 року №168», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2022 року за №1263/38599

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо подання повідомлення:

 • Чи потрібно подавати повідомлення, якщо інформацію про суб’єкта господарювання було раніше включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій?

- Так, потрібно. Адже Закон України «Про електронні комунікації» передбачає, що у разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі (тобто раніше поданої до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій) вимогам статті 16 Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16.

Відомості про суб’єктів господарювання, інформація про яких була внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій станом на  31.12.2021 (тобто за попереднім Законом України «Про телекомунікації»), вочевидь, не відповідають переліку набору даних, що мають бути у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг відповідно до статті 16 Закону України «Про електронні комунікації» та відповідно до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, затвердженому постановою НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838.

Таким чином попередні відомості мають бути оновлені, для чого потрібно подати до НКЕК повідомлення за формою, яку містить вищезазначений Порядок. У повідомленні слід поставити відповідну позначку, що воно подається з метою зміни відомостей.

 • Як визначити територію, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій?

У графі повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій «Територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій» зазначається назва адміністративно-територіальних одиниць та їх код відповідно до КАТОТТГ.

Звертаємо увагу, що територію здійснення діяльності потрібно визначити для кожної послуги (оскільки у деяких випадках суб’єкт господарювання може надавати окремі послуги на різних територіях).

 • Як визначити дату початку діяльності?

Пунктом 11 частини третьої статті 16 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що повідомлення, зокрема, має містити інформацію: дата початку діяльності. Будь-яка деталізація цієї інформації відсутня. У зв’язку з цим суб’єкт господарювання має право сам визначати, яку дату він вважає початком діяльності з надання тієї чи іншої послуги.

 • Яка послуга у оновленому реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг відповідає тій послузі, з якою моя компанія була внесена до попереднього реєстру операторів, провайдерів?

Закон України «Про електронні комунікації» прийнятий Верховною Радою України з метою імплементації положень Директиви (ЄС) 2018/1972 Європейського парламенту і ради від 11.12.2018 «Про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій», що став основою та підґрунтям Закону. Тож він не наслідує Закон України «Про телекомунікації», на заміну якого він прийнятий.

Таким чином і Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг, затверджений постановою НКЕК від 20.04.2022 № 30, базується саме на Європейському кодексі електронних комунікацій і прямо не пов'язаний з попереднім орієнтовним переліком, затвердженим рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610, що втратило чинність. Відтак, порівнювати між собою та ототожнювати послуги з одного та другого переліків – невірно. Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж має самостійно визначити, орієнтуючись на запропоновану в Законі та новому Орієнтовному переліку європейську термінологію назв послуг, що саме з них відповідає тим послугам, які він надає.

 • Як отримати витяг з Реєстру?

Звернутись листом до НКЕК. Уповноважена посадова особа НКЕК надішле витяг в електронній або паперовій формі (за вибором автора звернення) на безоплатній основі на бланку НКЕК.

 • Як виключитися з Реєстру?

Подати заяву за формою, що міститься у Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, затвердженому постановою НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838. Таку заяву потрібно подати за три місяці до припинення діяльності у сфері електронних комунікацій (крім випадків відсутності у постачальника користувачів послуг).

 • Як виправити помилку в повідомленні, в Реєстрі?

У разі виявлення помилок у раніше поданому повідомленні суб’єкт господарювання зобов’язаний подати виправлені дані не пізніше десяти робочих днів з дня виявлення.

Для цього потрібно подати нове повідомлення, у якому поставити відповідну позначку, що воно подається з метою: виправлення виявленої суб’єктом господарювання помилки у поданому повідомленні.

 • Чому (на якій підставі) потрібно надавати ту чи іншу інформацію?

Інформацію, яку має містити повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, визначено частиною 3 статті 16 Закону України «Про електронні комунікації».

 • Чи може суб’єкт господарювання, у разі відсутності в Орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг, необхідної мережі або послуги надати таку інформацію до НКЕК в довільній формі? Якщо так, то яким чином це записати у формі повідомлення?

Так, можливість подати повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, у разі відсутності в Орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг необхідної мережі чи послуги, передбачена у формі повідомлення. Для таких випадків потрібно обрати з нижче наведених кодів та видів послуг, де є можливість записати відомості у довільній формі:

для постачальників послуг:

AN.S1 «Інша електронна комунікаційна послуга, відсутня у орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг»;

для постачальників мереж:

AN.N1 «Інша електронна комунікаційна послуга доступу, відсутня у орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг».


Контакти відповідального підрозділу: 

Відділ загальної авторизації Департаменту електронних комунікацій НКЕК:

Поштова адреса НКЕК: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 3

Місцезнаходження відділу: м. Київ, вул. Солом`янська, 3

Телефон відділу: (044) 202 00 30

Додаткові телефони на час дистанційної роботи відділу в період воєнного стану: 

+380 99 105 69 07,  +380 63 469 78 27

ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ  про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій:

в паперовому форматі – на вищевказану поштову адресу НКЕК;

в електронному форматі (завірені електронним цифровим підписом) – на е-mail Управління документального забезпечення та Архіву НКЕК: kabmin_doc@nkrzi.gov.ua.

Звертаємо вашу увагу, що у період дії воєнного стану, у зв’язку з дистанційним режимом роботи, рекомендуємо надавати перевагу поданню документів в електронному вигляді.