Роз’яснення щодо заповнення Повідомлення суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у сфері телекомунікацій

Форму Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій затверджено рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02.01.2020 за № 11/34294.

Процедуру подання Повідомлення до НКРЗІ зазначено у розділі ІІ Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого цим же рішенням.

Приклад заповнення Повідомлення для суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у статусі оператора

Приклад заповнення Повідомлення для суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у статусі провайдера

Слід зазначити, що форму Повідомлення розроблено з адаптацією під електронний формат для подальшого впровадження інформаційно-аналітичної системи НКРЗІ та для мінімізації ручного заповнення інформації заявником. Тому звертаємо увагу на необхідність вибору опцій та проставлення позначок у необхідних графах форми.

  • Під назвою Повідомлення слід обрати мету його подання шляхом проставляння позначки:

«Подається з метою:

 - набуття права на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до частини першої статті 42 Закону
 - виправлення виявленої суб’єктом господарювання помилки у поданому повідомленні
 - зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні»

Такий формат запропоновано для зручності та уникнення збільшення кількості форм повідомлень, у зв’язку з тим, що Законом України «Про телекомунікації» передбачено, крім подання повідомлення з метою першого внесення до Реєстру, також подання повідомлень у випадках необхідності виправлення виявленої заявником помилки або внесення змін до раніше поданих відомостей.

  • Пункт 7 Повідомлення містить дані про вид та опис телекомунікаційних послуг, інформацію про отримані ліцензії, дозволи, територію, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій.

Вид послуги, яку надає заявник, обирається шляхом проставлення позначки в графі «Код виду послуги». Після цього, у разі наявності опцій вибору в графі «опис виду телекомунікаційної послуги», слід обрати необхідну (для оператора вказати про наявність дозволу та/або ліцензії, для провайдера вказати про наявність договору з оператором).

Вид телекомунікаційних послуг

Опис телекомунікаційних послуг

код виду послуги

назва виду телекомунікаційної послуги

опис виду телекомунікаційної послуги

територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій

 FC01

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку

Послуги телефонії будь-якому абоненту телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК), яка забезпечує йому зв’язок з абонентами телекомунікаційних мереж однієї і тієї самої зони нумерації та (в тому числі), отримання загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

  дозвіл на використання номерного ресурсу (для операторів)

  ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України для надання послуг з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі

  договір з оператором (для провайдерів)

перший – третій рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

Зверніть увагу на ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ЗАПОВНЕННЯ графи «територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій»! Територія зазначається для КОЖНОГО виду послуги, що надається заявником, оскільки суб’єкти господарювання в різних населених пунктах України можуть надавати різний перелік послуг. Територія заповнюється згідно з Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), розміщеним на офіційній сторінці Єдиного державного вебпорталу відкритих даних в мережі Інтернет. Рівень класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю для надання інформації про територію, на якій здійснюється діяльність, визначається оператором, провайдером самостійно у межах, визначених у графі «територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій» форми Повідомлення. Детальне пояснення щодо визначення рівнів класифікації знаходиться у виносках на останній сторінці форми Повідомлення та у п.3 розділу ІІ Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Зв’язок із КОАТУУ запропоновано з метою однозначності ідентифікації населених пунктів, уникнення помилок у їх назвах, точного визначення при наявності однакових назв населених пунктів в різних регіонах України. Для суб’єктів господарювання, які вказуватимуть суттєвий перелік адміністративно-територіальних одиниць третього та/або четвертого рівня бажано поруч із назвою населеного пункту додавати його код згідно з КОАТУУ.

Для зручності заповнення та скорочення кількості сторінок документу допускається самостійне видалення з таблиці п.7 форми Повідомлення переліку тих послуг, які не надаються (залишивши тільки послуги, що надаються, як продемонстровано вище на прикладі заповнення форми Повідомлення для провайдера).

Просимо дотримуватись затвердженої форми Повідомлення, а також надавати актуальні відомості лише про ті види послуг, які НАДАЮТЬСЯ суб’єктом господарювання. Інформація з оновленого Реєстру операторів провайдерів слугуватиме аналітичним підгрунтям для подальшого створення електронних карт, довідників послуг, подання звітної інформації до міжнародних галузевих організацій, членом яких є Україна.

Способи подання повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій:

в паперовому форматі – на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

в електронному форматі (завірені електронним цифровим підписом) – на е-mail Відділу документального забезпечення та Архіву НКРЗІ: kabmin_doc@nkrzi.gov.ua