Контроль якості послуг під час проведення заходів державного нагляду


Організація контролю якості послуг під час проведення заходів державного нагляду

Максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості є одним з напрямків державного регулювання у сфері телекомунікацій. Водночас, законодавством визначено, що оператори телекомунікацій зобов’язані надавати телекомунікаційні послуги за встановленими показниками якості. У зв’язку з цим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) приділяє пріоритетну увагу контролю за наданням телекомунікаційних послуг належної якості операторами, провайдерами телекомунікацій та за неухильним виконанням ними вимог законодавства у сфері телекомунікацій.

Організація державного нагляду за ринком телекомунікацій, у тому числі контролю за якістю телекомунікаційних послуг, визначена Порядком здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та здійснюється відповідно до вимог законів України “Про телекомунікації” та “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

З метою забезпечення належного захисту прав споживачів та надання допомоги операторам, провайдерам телекомунікацій при розробці та укладенні договорів НКРЗІ затверджені Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг (далі – Основні вимоги до договору), якими враховані пропозиції операторів, провайдерів телекомунікацій та споживачів щодо вдосконалення договору. Даним документом передбачено, зокрема, вимогу щодо чіткого визначення у договорі значень показників якості та/чи інших технічних параметрів надання послуг, які не можуть бути гіршими від встановлених відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій.

Тому, при здійсненні перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій, НКРЗІ приділяє особливу увагу змісту договорів про надання телекомунікаційних послуг, що укладаються з абонентами, а при виявленні порушень, вживає заходів щодо приведення їх у відповідність Основним вимогам до договору та Правилам надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Також, Положенням про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій визначено порядок у взаємовідносинах між суб’єктами ринку телекомунікацій та НКРЗІ стосовно проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж, щодо питань контролю за якістю телекомунікаційних послуг, функціонування, належної експлуатації телекомунікаційних мереж, дотримання операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах. Посиленню захисту прав споживачів сприяє впроваджена Положенням можливість щодо проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж за зверненнями споживачів у їх приміщенні, за умови надання ними згоди щодо доступу на територію, у приміщення та підключення вимірювального обладнання.

Для вирішення питань, що належать до повноважень НКРЗІ споживачі мають право звертатися до НКРЗІ.

Разом з цим, з питань порушення прав споживачів законодавством передбачена можливість звернення споживачів до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань захисту прав споживачів за адресою 01001 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 або до її територіальних органів.