Контроль якості послуг під час проведення заходів державного нагляду


Організація контролю якості послуг під час проведення заходів державного нагляду

Максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості є одним з напрямків державного регулювання у сфері телекомунікацій. Водночас, законодавством визначено, що оператори телекомунікацій зобов’язані надавати телекомунікаційні послуги за встановленими показниками якості. У зв’язку з цим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) приділяє пріоритетну увагу контролю за наданням телекомунікаційних послуг належної якості операторами, провайдерами телекомунікацій та за неухильним виконанням ними вимог законодавства у сфері телекомунікацій.

Організація державного нагляду за ринком телекомунікацій, у тому числі контролю за якістю телекомунікаційних послуг, здійснюється відповідно до вимог законів України “Про телекомунікації” та “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

З метою забезпечення належного захисту прав споживачів та надання допомоги операторам, провайдерам телекомунікацій при розробці та укладенні договорів НКРЗІ затверджені Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг (далі – Основні вимоги до договору), якими передбачено, зокрема, вимоги щодо визначення у договорі: значень показників якості та/чи інших технічних параметрів надання послуг, які не можуть бути гіршими від встановлених відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій; мінімальної швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку або розрахованої максимальної швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв’язку, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

Тому, при здійсненні перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій, НКРЗІ приділяє особливу увагу змісту договорів про надання телекомунікаційних послуг, що укладаються з абонентами, а при виявленні порушень, вживає заходів щодо приведення їх у відповідність Основним вимогам до договору та Правилам надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Також, Міністерством юстиції України 28 квітня 2021 року за №№ 578/36200, 579/36201, 580/36202, 581/36203, 582/36204 зареєстровано рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 02 березня 2021 року № 80 «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій».

Зазначеним рішенням НКРЗІ затверджено:

  • Зміни до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958 (далі – Положення про вимірювання);
  • Методику вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку;
  • Методику вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку;
  • Методику вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету;
  • Методику вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж.

Положенням про вимірювання забезпечено єдиний підхід для контролю за якістю телекомунікаційних послуг під час перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій, що заохочуватиме суб’єктів господарювання до відкритої, справедливої конкуренції в інтересах розвитку ринку та покращення якості надання споживачам телекомунікаційних послуг.

Посиленню захисту прав споживачів сприяє передбачена Положенням про вимірювання можливість щодо проведення вимірювань параметрів якості телекомунікаційних послуг за зверненнями споживачів у їх приміщенні, за умови надання ними згоди щодо доступу на територію, у приміщення та підключення вимірювального обладнання.

Для вирішення питань, що належать до повноважень НКРЗІ споживачі мають право звертатися до НКРЗІ.

Разом з цим, з питань порушення прав споживачів законодавством передбачена можливість звернення споживачів до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань захисту прав споживачів за адресою 01001 м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 або до її територіальних органів.