Розподілені типи ресурсів нумерації

1. Національні коди зон призначення (зон нумерації) для мереж фіксованого зв’язку (NDC)

2. Коди мереж призначення 89х фіксованого зв'язку (DN code)

3. Коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв’язку (DN code)

4. Коди мереж рухомого (мобільного) зв'язку (MNC)

5. Коди послуг альтернативного вибору міжміської та міжнародної телефонної мережі, коди вибору нетелефонної мережі, коди глобальних телекомунікаційних послуг “800”, “900”, коди послуги персональних номерів

6. Міжнародні коди пунктів сигналізації мережі СКС-7 (ISPC)

7. Коди мереж сигналізації мережі СКС-7 (STP)

8. Національні коди пунктів сигналізації мережі СКС-7 (STP/SP)

9. Скорочені номери на мережах мобільного зв’язку (Short numbers)

10. Скорочені номери на мережах фіксованого зв’язку (Short numbers)

11. Номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв’язку (по всіх зонах нумерації/областях із зазначенням індексів, обсягів виділеного ресурсу та території використання у розрізі адміністративних районів, міст)


Перелік кодів та індексів номерного ресурсу, який виділений Російською Федерацією з порушенням міжнародного права у сфері електрозв’язку та підлягає блокуванню на телекомунікаційних мережах загального користування

List of formats and indices of the Numbering Resource, allocated by the Russian Federation with a violation of the international law which are subject to blocking within the public telecommunications networks


Телефон/факс відділу номерного ресурсу Департаменту зв’язку НКРЗІ:44 202 00 80 (+380 44 202 00 80)