Виділений номерний ресурс

1. Національні коди зон призначення (зон нумерації) для мереж фіксованого зв’язку (NDC)

2. Національні ідентифікаційні коди мереж 89х фіксованого зв’язку (NDC)

3. Національні ідентифікаційні коди мереж рухомого (мобільного) зв’язку (NDC)

4. Міжнародні ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв’язку (MNC)

5. Коди послуг альтернативного вибору міжміської та міжнародної телефонної мережі, коди вибору нетелефонної мережі, коди глобальних телекомунікаційних послуг “800”, “900”, коди послуги персональних номерів

6. Міжнародні коди пунктів сигналізації мережі СКС-7 (ISPC)

7. Коди мереж сигналізації мережі СКС-7 (STP)

8. Національні коди пунктів сигналізації мережі СКС-7 (STP/SP)

9. Скорочені номери на мережах мобільного зв’язку (Short numbers)

10. Скорочені номери на мережах фіксованого зв’язку (Short numbers)

11. Номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв’язку (по всіх зонах нумерації/областям із зазначенням індексів, обсягів виділеного ресурсу та території використання у розрізі адміністративних районів, міст)


Перелік кодів та індексів номерного ресурсу, який виділений Російською Федерацією з порушенням міжнародного права у сфері електрозв’язку та підлягає блокуванню на телекомунікаційних мережах загального користування

List of formats and indexes of the numbering resource, which are used in temporarily occupied territories of Ukraine with violations of international and national legislation in the sphere of telecommunications and which must be blocked


Телефон/факс відділу номерного ресурсу Департаменту зв’язку НКРЗІ: 0-44-202-00-80 (+380-44-202-00-80)