Галузь зв`язку: цифри та факти


Досягнення сфери зв’язку за І півріччя 2018 року
(показники наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Примітка: доходи наведені з урахуванням ПДВ

Доходи від реалізації послуг зв’язку за І півріччя 2018 року склали 34 824,3 млн. грн, що на 10,7% (або на 3 374,9 млн. грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, при цьому доходи від надання телекомунікаційних послуг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 9,3 % і склали 32 077,0 млн. грн., їх питома вага у загальних доходах галузі зв’язку становить 92,1%.

Основними сегментами на ринку телекомунікацій залишаються рухомий (мобільний) зв’язок, телефонний фіксований зв’язок та послуги доступу до мережі Інтернет, спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за підсумками І півріччя 2018 року складає 85,2%.