Якість телекомунікаційних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до статті 17 Закону України «Про телекомунікації» є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, у зв’язку з чим

Оператори телекомунікацій, які надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги із доступу до Інтернет, зобов’язані подавати до неї звіти про якість телекомунікаційних послуг (за формою № 11-ЯТП) відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України НКРЗІ від 15.04.2010 № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724, яке є чинним на сьогодні.

Положення про якість телекомунікаційних послуг (затверджено рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.06.2010. за №429/17724);

Переліки показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2017 році (затверджено рішенням НКРЗІ від 29.12.2015 № 694);

Переліки показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2018 році (затверджено рішенням НКРЗІ від 13.12.2016 № 660);

Звіт оператора про якість телекомунікаційних послуг № 11-ЯТП (Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг)

Зразок заповнення форми звіту оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг

***

НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ (ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ)

***

ГРАНИЧНІ (НОРМОВАНІ) РІВНІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

***

ДАНІ ПРО ЯКІСТЬ ТЕЛЕКОМУНАКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

***

ЗВІТИ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ


Телефон відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв‘язку НКРЗІ: 044-202-00-78