Споживачам послуг

Послуга з перенесення абонентського номера (ППН) 

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про електронні комунікації» та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» інформація оновлюється


Якість електронних комунікаційних послуг


Здійснення державного нагляду (контролю)  за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр на підставі звернень кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг в умовах воєнного стану

З метою захисту прав та інтересів кінцевих користувачів електронних комунікаційних послуг НКЕК розглядає відповідно до законодавства звернення (скарги) споживачів щодо надання послуг електронних комунікацій, отримує з цією метою від постачальників електронних комунікаційних послуг необхідні документи та інформацію, вживає у межах повноважень заходів для захисту прав споживачів, включаючи проведення, у разі необхідності, заходів державного нагляду.

Водночас, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

НКЕК проводиться робота щодо внесення змін до вказаної постанови Кабінету Міністрів України, що дозволить регуляторному органу протягом періоду воєнного стану в повній мірі здійснювати належне реагування на ознаки порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр у разі наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.


Безпечне використання радіообладнання. Рекомендації споживачами мобільного зв’язку стосовно застосування повторювачів сигналу (репітерів)