Нормативно-правові акти

Конституція України


Міжнародні акти

Конвенція Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифіковано із заявами Законом України № 251-V від 18.10.2006

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, ратифіковано із заявою Законом України № 252-V від 18.10.2006

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191), ратифіковано Законом України № 253-V від 18.10.2006

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, ратифіковано Законом України № 2476-IV від 16.03.2005


Закони України

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про очищення влади»

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення


Укази Президента України

Указ Президента «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

Указ Президента «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України»


Постанови Кабінету Міністрів України

Питання запобігання та виявлення корупції (Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції)

Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання корупції»


Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади


Інші

Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Корупційні злочини та адміністративні порушення пов'язані з корупцією