Нормативно-правові акти


Міжнародні акти


Закони України


Укази Президента України


Постанови Кабінету Міністрів України


Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції

 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»
 • Наказ НАЗК «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»
 • Рішення НАЗК «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»
 • Наказ НАЗК «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції»
 • Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»

Локальні акти НКРЗІ/НКЕК


Інші