Підсумки засідань НКЕК від 07 лютого 2024 року

Рішення НКЕК щодо надання адміністративних послуг

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 54 Закону України «Про електронні комунікації» та за результатами розгляду відповідних заяв, НКЕК були прийняті рішення щодо анулювання ліцензій, а саме:

  • Концерну РPТ - 5 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України: № 9948 від 14.08.2019 року, № 10383 від 26.01.2021 року, № 9780 від 24.01.2019 року, № 9974 від 16.09.2019 року та № 10436 від 16.03.2021 для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території Донецької, Запорізької й Луганської областей;
  • ДП «Укркосмос» - 5 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України: № 9827 від 26.02.2019, № 10065 від 16.01.2020, № 10066 від 16.01.2020, № 10067 від 16.01.2020, № 10130 від 18.02.2020 для супутникового радіозв’язку (радіозв’язку супутникової рухомої та фіксованої радіослужб) на території міста Києва.

Відповідно до статей 47-50 Закону України «Про електронні комунікації» та враховуючи умови ліцензії на користування радіочастотним спектром «Л02», визначені рішенням НКЕК від 03.01.2024 № 5, також згідно з висновком ДП  УДЦР  щодо  проведення  технічної  експертизи  з  питань  попередньої  оцінки  можливості  виконання умов  електромагнітної  сумісності радіообладнання, Комісія видала Концерну РТТ ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території Тернопільської області строком на 5 років.

Також окремим рішенням, на підставі статті 65 Закону України «Про електронні комунікації», Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, Комісією визначено можливість застосування на території України двох конкретних типів радіообладнання або випромінювальних пристроїв - базових станцій міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку торгових марок «ZTE Corporation» й «Huawei Technologies Co., Ltd», країни-виробника КНР.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 17 Закону України «Про електронні комунікації», підпункту 2 пункту 2 розділу V Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, було прийнято рішення про виключення з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг інформації стосовно ФОП Мєндєлєва Анатолія Сергійовича.

Рішення НКЕК про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до параграфа 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та пункту 5.3 розділу 5 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Комісією розглянуто проєкт постанови Кабміну «Про внесення зміни до Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі» та вирішено погодити зазначений акт без зауважень. Відповідь у встановленому порядку буде направлено до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Рішення НКЕК щодо інших питань

Відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995    (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 990) та за результатами розгляду листа ДП «Український державний центр радіочастот», НКЕК погоджено Титул об’єкта будівництва у 2024 році - «Будівництво сонячної електростанції». Голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку Олександра Животовського уповноважено підписати вищевказаний документ.

Відповідно до частини п’ятої, абзацу третього пункту 1 та пунктів 7, 9 частини восьмої статті 10 Закону України «Про електронні комунікації», враховуючи пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Комісія вирішила провести у період з 08 по 23 лютого 2024 року позапланові перевірки щодо додержання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр.