Підсумки засідання НКЕК від 16 серпня 2023 року

Рішення НКЕК щодо розгляду проектів законів України та інших нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», у зв’язку з набранням чинності 31.03.2023 Законом України «Про медіа», яким внесено зміни, зокрема, до пункту 7 частини другої статті 34 Закону «Про електронні комунікації», Комісія прийняла постанову НКЕК, якою буде внесено зміни до Орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг та додатку 5 до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми, затверджених постановою НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838, а саме щодо заміни слів «цифрового телерадіомовлення» словами «аудіовізуальних медіа-сервісів».

Також Комісія розглянула і погодила без зауважень проект наказу Міністерства цифрової трансформації України «Про внесення змін до Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації». Документом пропонується доповнити Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, затверджені наказом Міністерства цифрової трансформації України від 23.03.2023 № 30, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 13.04.2023 за № 612/39668, новим критерієм, з урахуванням набуття Мінцифри з 01.09.2023 повноважень центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

Рішення НКЕК щодо інших питань

На підставі повідомлень про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку Комісія виключила з єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку інформацію про ТОВ «МІСТ «МППВ», ТОВ «Росан-Глобал» та ТОВ «Транс-Логістик-Сервіс».

На підставі статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції НКЕК, враховуючи частину п’яту статті 1 та частину сьому статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», а також на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 400-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства «Український державний центр радіочастот» до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» Комісія прийняла рішення «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот», що належить до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку».

З метою забезпечення інституційної спроможності та кадрового ресурсу для виконання завдань, функцій та повноважень НКЕК, передбачених законами України (зокрема, Законом про НКЕК, «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок», «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах, із дотриманням процедури затвердження структури НКЕК, визначеної Законом про НКЕК, Комісія схвалила структуру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та рекомендувала Голові НКЕК на підставі цього рішення затвердити структуру НКЕК.

Враховуючи важливість питань, що розглядатимуться під час Четвертого позачергового конгресу Всесвітнього поштового союзу (ВПС), а також безпосередньо з метою опрацювання питання та проведення консультацій з представниками ВПС щодо кодів міжнародного центру обробки поштових відправлень (IMPC), зокрема, їх видачі непризначеним операторам поштового зв’язку, Комісія вирішила надати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України додаткові пропозиції до проекту розпорядження Президента України «Про делегацію України для участі у Четвертому позачерговому конгресі Всесвітнього поштового союзу».