Інформаційне повідомлення для суб`єктів господарювання, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як орган державного регулювання у сфері телекомунікацій, є послідовною в своїй позиції щодо відміни ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій. Так, починаючи з грудня 2015 року, НКРЗІ підтримує необхідність абсолютної відміни ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій, вичерпний перелік яких, встановлений частиною сьомою статті 42 Закону України «Про телекомунікації», та запровадження повідомного принципу реєстрації суб’єктів господарювання. Водночас забезпечення балансу інтересів держави, суб’єктів ринку телекомунікацій та споживачів із дотриманням міжнародних зобов’язань України можливо лише за умови комплексного реформування підходів державного регулювання, ліцензування, (контролю) нагляду тощо у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, шляхом прийняття законопроекту «Про електронні комунікації», реєстраційний номер 3549-1 від 11.12.2015.

У зв’язку з численними зверненнями суб’єктів ринку телекомунікацій та їх об’єднань до НКРЗІ щодо надання роз’яснень з питань ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій, та враховуючи те, що ліцензування у сфері телекомунікацій (видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій тощо) здійснюється у повній відповідності до вимог Закону України «Про телекомунікації», звертаємо увагу суб'єктів господарювання, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, на необхідність керуватись нормами Закону України «Про телекомунікації» та Закону України «Про радіочастотний ресурс України», положення яких містять особливі норми, у тому числі щодо ліцензування, та спосіб їх виконання.

В той же час повідомляємо, що НКРЗІ і надалі буде вживати всі можливі заходи щодо вирішення проблеми законодавчої колізії норм законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» шляхом забезпечення прийняття зазначеного та інших законопроектів, які в повній мірі  вирішуватимуть питання скасування ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій, відміни відповідних ліцензійних умов та запровадження повідомного принципу реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій з дотриманням правил діяльності у цій сфері. Врегулювання вказаної колізії на законодавчому рівні шляхом узгодження положень Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про телекомунікації» також підтримано Міністерством юстиції України.