Послідовність дій суб`єкта господарювання для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" визначитись яким він є користувачем радіочастотного ресурсу (подальші дії визначені лише для суб`єктів господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг і включені до Реєстру операторів і провайдерів).

2. Відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України визначити радіотехнологію та смуги радіочастот.

3. Відповідно до ст. 42 Закону України "Про телекомунікації" та рішенняНКРЗІ від 01.11.12 № 560 подати до НКРЗІ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Відповідно до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України та статті 32 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" підготувати заяву та пакет документів для отримання ліцензії.

5. Направити цінним листом з описом вкладення документи на адресу НКРЗІ, або подати особисто.

6. У разі залишення заяви без розгляду, суб`єкт господарювання може усунути виявлені недоліки та повторно подати заяву та пакет документів на новий розгляд.

7. Після прийняття НКРЗІ рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та отримання листа-повідомлення про розмір плати за видачу ліцензії суб`єкт господарювання, не пізніше 30 календарних днів від дня направлення листа повідомлення, здійснює оплату визначеної суми до Державного бюджету України на рахунок місцевого відділення Державного казначейства України за кодом бюджетної класифікації 22011400.

8. Направити по факсу до відділу ліцензування РЧР копії платіжного доручення та довідки місцевого відділення Державного казначейства України про зарахування коштів до Державного бюджету України в повному обсязі. Надходження зазначених документів є підставою для підготовки бланку ліцензії.

9. Ліцензія видається представнику суб`єкта господарювання, який зазначений у дорученні від керівника суб’єкта господарювання, особисто на підставі наданих оригіналів документів: платіжного доручення, довідки місцевого відділення Державного казначейства України про зарахування коштів до Державного бюджету України, доручення на отримання матеріальних цінностей.

10. Після отримання першого дозволу на експлуатацію за ліцензією поінформувати НКРЗІ про початок освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.

11. Після отримання дозволу на експлуатацію в останньому регіоні за ліцензією або на всі номінали радіочастот зазначені в ліцензії поінформувати НКРЗІ про повне освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.