Реєстр РО та ВП

Реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв

  1. Перелік I. Індивідуальні умови застосування конкретного типу РО або ВП
  2. Перелік II. Узагальнені умови застосування
  3. Перелік ІII. Зареєстроване радіообладнання відповідно до пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355
  4. Перелік IV. Відомості про виробника
  5. Перелік V. Конкретні типи радіоелектронних засобів (радіообладнання) та випромінювальних пристроїв, що включені до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, до 12 червня 2018 року включно
  6. Перелік VI. Спеціальний порядок оформлення радіообладнання (для ввезення, експлуатації)
  7. Перелік VII. Радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування в Україні загальними користувачами радіочастотного спектра

Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затверджене постановою НКЕК від 29.06.2022 №87, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 липня 2022 року за № 788/38124.

Положення встановлює:

1) порядок ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - регуляторний орган), реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв (далі - Реєстр радіообладнання);

2) процедуру визначення регуляторним органом можливості застосування радіообладнання (далі – РО) та випромінювальних пристроїв (далі – ВП) на території України, у тому числі як тимчасово дозволеного;

3) процедуру віднесення РО та ВП до дозволених для застосування на території України загальними користувачами в смугах радіочастот загального користування, а також види РО, щодо яких на виробників 2 поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання);

4) структуру реєстраційного номеру РО та порядок його нанесення;

5) спеціальний порядок оформлення РО (для ввезення, експлуатації);

6) процедуру віднесення регуляторним органом РО та ВП до заборонених для ввезення та застосування на території України, відповідні критерії для такого віднесення;

7) порядок тимчасового використання РО або ВП, процедуру погодження регуляторним органом тимчасового використання РО та ВП відповідно до статті 72 Закону України «Про електронні комунікації».


Регламент аматорського радіозв’язку України, затвердженого постановою НКЕК від 10.05.2023 № 173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 року за № 1106/40162 та опублікованого в Офіційному віснику України від 21.07.2023 за № 63


Bідділ радіотехнологій та радіообладнання Департаменту радіочастотного спектра

Заступник начальника відділу - Протасенко Ігор Васильович

поштова адреса НКРЗІ та місцезнаходження відділу: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 3,

телефон відділу: (044) 202-00-62.

Консультації у період дії воєнного стану отримати за телефоном: +380 99 340 75 88

Адреса електронної пошти: rе@nkrzi.gov.ua

Перед поданням документів необхідно ознайомитись з наступними нормативно–правовими актами:

Закон України «Про електронні комунікації»

План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 р. № 1340

Технічний регламент радіообладнання

Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв

Правила надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (додаток 12 до Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436” від 02.03.2016 р. № 142)

Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України (додаток 15 до Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436” від 02.03.2016 р. № 142).

Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою 

Норми, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), додаток до Переліку