Постанова НКЕК від 02.08.2023 № 302
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 12 липня 2023 року № 273

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2023 р.
за № 1318/40374

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 12 липня 2023 року № 273 «Про внесення зміни до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 липня 2023 року за № 1274/40330, викласти в такій редакції:

«1. Внести зміну до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2021 року за № 1160/36782, доповнивши їх новим розділом такого змісту:

VI. Тарифи на роботи (послуги), пов’язані із виконанням інших робіт за окремим замовленням користувача радіочастотного спектру

№ з/п

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (грн)

1

2

3

4

50

Виявлення джерел радіозавад

Одна заява

 

9699,10

 

"».

2. Департаменту економічного регулювання в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

В.о. Голови

Андрій СЕМЕНЧЕНКО