Постанова НКЕК від 01.02.2023 № 39
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 11 січня 2023 року № 8

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 11 січня 2023 року № 8 «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 170/39226, такі зміни:

1)  в абзаці другому підпункту 1 пункту 1:

слово та цифри «пункту 8-1» замінити словом та цифрами «пункту 8ˡ»;

після слова «Закону» виключити розділовий знак «.»;

2)  абзац перший підпункту 2 пункту 1 викласти у такій редакції:

«2)  підрозділ 2 розділу ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:»;

3)  в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 після слова «скасування» виключити розділовий знак «.».

2. Департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.   Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ