Управління аналізу ринків та звітності

Начальник управління

Олійник Леонід Миколайович

044 202 00 33

     l.oliynik@nkrzi.gov.ua

Основні функції Управління аналізу ринків та звітності

Здійснення завдань, передбачених законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про електронні комунікації», та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах, в частині аналізу ринків електронних комунікацій та регуляторної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Участь у забезпеченні сприяння НКЕК відкриттю ринків у сферах електронних комунікацій для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до електронних комунікаційних послуг шляхом визначення чи є певний ринок електронних комунікацій таким, що підпадає під запровадження регуляторних зобов’язань.

Забезпечення сприяння НКЕК розвитку конкуренції на ринках електронних комунікацій шляхом визначення постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які індивідуально або спільно мають значний ринковий вплив на певному ринку послуг.

Забезпечення надання на запит Антимонопольного комітету України інформації щодо ринків електронних комунікацій, а також отримання від Антимонопольного комітету України інформації і висновків із зазначених питань.

Участь у створенні НКЕК умов для ефективного функціонування та розвитку сфери електронних комунікацій в частині ідентифікації та визначення оптових ринків певних електронних комунікаційних послуг та роздрібних ринків певних електронних комунікаційних послуг.

Забезпечення встановлення НКЕК регуляторної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг для виконання повноважень НКЕК, передбачених Законом України «Про електронні комунікації».

Забезпечення підготовки річного звіту про діяльність НКЕК