Підстави для відмови в отриманні ППН

Абоненту рухомого (мобільного) зв’язку відмовляється у ППН у наступних випадках:

  • абонент, який планує отримувати телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, не подав оператору-отримувачу/провайдеру-отримувачу заяву про реєстрацію відповідно до вимог Порядку реєстрації абонентів;
  • абонент, який планує отримувати телекомунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, що набуває чинності в момент завершення перенесення абонентського номера, не уклав такий договір з оператором-отримувачем/ провайдером-отримувачем;
  • право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, належить іншій особі, або якщо на підставах, визначених законодавством, за цим номером припинено надання послуг абоненту, який заявляє про бажання його перенести;
  • знеособленим абонентом рухомого (мобільного) зв’язку не підтверджено право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, та/або не підтверджено згоду на отримання ППН, що передбачено пунктом 15 розділу ІІ Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів;
  • абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення абонентського номера подав заяву про перенесення цього самого абонентського номера іншому оператору-отримувачу/провайдеру-отримувачу;
  • після останнього перенесення абонентського номера до дати наступного бажаного перенесення, зазначеної у заяві на ППН, не минуло 30 календарних днів;
  • абонентом у заяві про перенесення абонентського номера зазначено неповні та/або недостовірні дані;
  • оператор-отримувач/провайдер-отримувач не забезпечує надання послуг в населеному пункті, у якому абонент планує отримувати послуги з використанням перенесеного абонентського номера.