Права та обов`язки

Оператор телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку повинен надавати абонентам ППН у межах території України.

При наданні ППН та телекомунікаційних послуг абонентам за перенесеним абонентським номером оператор телекомунікацій повинен:

 • інформувати абонентів через засоби масової інформації, веб-сайт, пункти обслуговування споживачів або у будь-який інший спосіб про умови і порядок надання ППН;
 • надавати телекомунікаційні послуги на рівних та недискримінаційних умовах абонентам у своїй мережі з власним номерним ресурсом та тим абонентам, які перенесли свої абонентські номери в мережу цього оператора;
 • застосовувати вибрані абонентом тарифні плани, доступні для підключення на момент перенесення номера;
 • забезпечувати відповідно до законодавства захист персональних даних про абонента, отриманих при замовленні чи наданні послуг;
 • здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосової телефонії, коротких текстових повідомлень (SMS) та, за умови надання послуги, мультимедійних повідомлень (MMS)) на перенесені абонентські номери;
 • у випадку, коли перенесення абонентських номерів потребує заміни кінцевого обладнання, яке використовує абонент, здійснювати інформування абонента при отриманні від нього заяви на перенесення абонентського номера, в тому числі шляхом розміщення відповідної інформації на вебресурсах операторів, щодо необхідних технічних характеристик кінцевого обладнання, яке може використовуватись для отримання послуг у мережі оператора-отримувача, а також у разі можливості про тип та умови придбання такого кінцевого обладнання.

До завершення перенесення номера базовий оператор/провайдер зобов’язаний надавати телекомунікаційні послуги абоненту, який подав заяву про перенесення номера, недискримінаційно, за встановленими показниками якості, за тарифами і на умовах, які були визначені договором про надання телекомунікаційних послуг із цим абонентом.

Перенесення абонентського номера у мережах рухомого (мобільного) зв’язку відбувається протягом 1 робочого дня, за винятком випадку, коли абонент вказує у заяві пізніший строк перенесення абонентського номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів.

Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до оператора-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

 • в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів оператора-отримувача/провайдера-отрмувача;
 • дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора-отримувача/провайдера-отримувача.

Абонент має право відмовитись від поданої ним заяви про перенесення абонентського номера, повідомивши про це оператора-отримувача/провайдера-отримувача в такий самий спосіб, яким подавав заяву, у строк, що не перевищує половину строку на здійснення перенесення абонентського номера.

Організація ППН здійснюється оператором-отримувачем. У разі ненадання або неналежного надання ППН абонент звертається до оператора-отримувача/провайдера-отримувача, якому подав заяву на ППН, для усунення таких порушень.

Оператор-отримувач роз’яснює абоненту:

 • його права та обов’язки;
 • умови надання телекомунікаційних послуг за обраним тарифним планом;
 • порядок, умови та вартість надання ППН, зазначаючи період часу, протягом якого не надаватимуться телекомунікаційні послуги за відповідним абонентським номером, та конкретний момент завершення перенесення цього номера;
 • яким чином знеособленому абоненту можливо повернути невикористані кошти від базового оператора/провайдера, а саме щодо необхідності його реєстрації у базового оператора/провайдера, перед наданням ППН, та наявності для цього активної ідентифікаційної телекомунікаційної картки базового оператора/провайдера.

Порядок оплати і форма розрахунків за надання телекомунікаційних послуг після завершення перенесення абонентського номера визначаються договором про надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства.

Перед встановленням з’єднання з перенесеними абонентськими номерами оператор рухомого (мобільного) зв’язку повідомляє абонента, що викликає, шляхом надання відповідного акустичного сигналу та голосового повідомлення «номер перенесено».