Сертифікація технічних засобів телекомунікацій


Відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телекомунікації» умовами застосування технічних засобів телекомунікацій є їх відповідність стандартам і технічним регламентам. Технічні засоби телекомунікацій повинні мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій здійснюється згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких узгоджується з НКРЗІ.

Центральний орган виконавчої влади в галузі зв`язку (далі – ЦОВЗ) приймає рішення щодо переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному Бюлетені НКРЗІ.

Застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку, погоджується операторами, провайдерами телекомунікацій з ЦОВЗ у порядку, встановленому законодавством.

Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.06.10 № 408 затверджено Перелік стандартів і норм, яким повинні відповідати технічні засоби проводового електрозв’язку (ТЗПЕ), що призначені для застосування в телекомунікаційній мережі загального користування України.