Постанова НКЕК від 03.08.2022 № 137
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 13 липня 2022 року № 104

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 13 липня 2022 року № 104 «Про затвердження форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 липня 2022 року за № 844/38180 (далі – постанова НКЕК), такі зміни:

1) у абзаці другому пункту 1 постанови НКЕК після слова «додержання» доповнити словом «вимог»;

2) у формі акта про повторну невмотивовану відмову користувача радіочастотного спектра у проведенні перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань використання радіочастотного спектра та формі акта про повторну невмотивовану відмову користувача ресурсу нумерації у проведенні перевірки регуляторним органом щодо дотримання законодавства з питань користування ресурсом нумерації, затверджених постановою НКЕК, слова «Другий примірника» замінити словами «Другий примірник».

2. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ