Рішення № 69 від 23.02.2021
Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2021 року за №№ 323/35945, 324/35946

Відповідно до статей 18, 39 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 1 рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, зміни, шляхом викладення його в такій редакції:

«1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації;
форму звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення.».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, що додаються.

3. Затвердити форму звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

4. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

Володимир ГРЕСЬКО