Рішення № 39 від 09.02.2021
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Законів України «Про радіочастотний ресурс України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на додаткову смугу радіочастот:

Приватному підприємству «Цифрові комунікації» (32391576, м. Херсон), за заявою № 5058/5 (вхідні НКРЗІ № 41620 від 17.12.2020 та № 42617 від 29.12.2020), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації), (Висновок № 1-5160 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 14.01.2021), строком на 5 років.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Кіровоградська область

5150,0…5250,0

100,0

Миколаївська область

5150,0…5250,0

100,0

Херсонська область

5150,0…5250,0

100,0

Загальна ширина смуги, МГц

300,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2021 року;
- повне освоєння – березень 2022 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС – 2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 10 мВт/1МГц.

2. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ГЛУХІВ - 500» (34950616, м. Глухів Сумської області), за заявою № 5094/4 (вхідний НКРЗІ № 5023 від 19.01.2021), термін дії ліцензії № 8455 від 30.06.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 30.06.2021 по 29.06.2026.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Сумська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5295,0…5305,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗІ № 103 від 28.02.2017:

- початок користування: березень 2017 року;
- повне освоєння: травень 2017 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8455 від 30.06.2016».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «САГА Ком’юнікейшнз Юкрейн» (30859791, м. Київ), за заявою № 5098/4 (вхідний НКРЗІ № 6607 від 22.01.2021), термін дії ліцензії № 10394 від 02.02.2021 на користування радіочастотним ресурсом для радіозв’язку передавання даних (радіозв’язку фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб) з 27.05.2021 по 26.05.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

413,0250/423,0250;
413,6125/423,6125;
413,6250/423,6250

0,0125 × 6 = 0,075

Львівська область

413,0875/423,0875

0,0125 × 2 = 0,025

Загальна ширина смуги, МГц

0,1

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8435 від 27.05.2016:

- початок користування: грудень 2016 року;
- повне освоєння: жовтень 2018 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 10394 від 02.02.2021».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 2 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТЕЛ» (40101813, м. Київ), за заявою № 5097/4 (вхідний НКРЗІ № 5671 від 20.01.2021), термін дії ліцензії № 8824 від 12.01.2017 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку (радіозв’язку фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб) з 01.04.2021 по 31.03.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

414,3250/424,3250;
414,5750/424,5750;
414,6500/424,6500;
417,6250/427,6250;
417,8750/427,8750

0,0125 × 10 = 0,125

Загальна ширина смуги, МГц

0,125

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8356 від 01.04.2016:

- початок користування: жовтень 2016 року;
- повне освоєння: грудень 2016 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8824 від 12.01.2017».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 2 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ