Рішення № 33 від 02.02.2021
Про розгляд заяв ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 5086/2 (вхідні НКРЗІ № 3723 від 15.01.2021 та № 4838 від 19.01.2021), ліцензію № 10293 від 28.08.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 31.12.2024.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Одеська область

829,115...830,365/874,115...875,365

1,25 × 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

2,5

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 10293 від 28.08.2020:

- початок користування – березень 2021 року;
- повне освоєння – травень 2021 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10293 від 28.08.2020, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.».

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 5087/2 (вхідні НКРЗІ № 3723 від 15.01.2021 та № 4838 від 19.01.2021), ліцензію № 10304 від 11.09.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

№№ каналів (кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Миколаївська, Черкаська та Херсонська області

830,375...831,625/875,375...876,625

6-й канал
(один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

7,5

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10304 від 11.09.2020, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791-821 МГц та 832-862 МГц забезпечити (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.».

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 5088/2 (вхідні НКРЗІ № 3723 від 15.01.2021 та № 4838 від 19.01.2021), ліцензію № 10368 від 31.12.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

№№ каналів (кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області

829,115...830,365/874,115...875,365

5-й канал
(один канал)

1,25 х 2 = 2,5

Кіровоградська область

827,855...829,105/872,855...874,105; 829,115...830,365/ 874,115...875,365

4-й та 5-й
канали
(два канали)

1,25 х 4 = 5,0

м. Севастополь

827,855...829,105/ 872,855...874,105

4-й канал
(один канал)

1,25 х 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

20,0

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10368 від 31.12.2020 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791 - 821 МГц та 832 - 862 МГц забезпечити (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.».

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом:

№ 10291 від 25.08.2020 та № 10370 від 31.12.2020, які видані товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, за заявою ліцензіата № 56/21 від 15.01.2021 (вхідні НКРЗІ № 3723 від 15.01.2021 та № 4838 від 19.01.2021).

3. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в регіонах:

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Полтавська, Миколаївська та
Херсонська області
(3 регіони)

829,115...830,365/874,115...875,365;
829,105…829,115/874,105…874,115;
830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895

Одеська область

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845;
827,855...829,105/872,855...874,105;
829,105…829,115/874,105…874,115;
830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895

Автономна Республіка Крим

831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895

Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області
(8 регіонів)

829,105…829,115/874,105…874,115;
830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895

Дніпропетровська область

830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895

Запорізька, Харківська області
та м. Севастополь
(3 регіони)

829,105…829,115/874,105…874,115;
830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895

м. Київ

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845;
829,105…829,115/874,105…874,115;
832,885…832,895/877,885…877,895

видати на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів.

4. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ відповідно до пункту 2 цього рішення та згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

5. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

6. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- повідомити заявника про анулювання ліцензій відповідно до пункту 2 цього рішення.

7. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ