Рішення № 22 від 26.01.2021
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

Приватному підприємству «ТРК ВІДРОДЖЕННЯ» (32964632, смт Слобожанське Дніпропетровської області), за заявою № 5031/1 (вхідні НКРЗІ № 41160 від 09.12.2020 та № 42713 від 30.12.2020), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-5142 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 06.01.2021), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Дніпропетровська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2402,0...2422,0; 2432,0…2452,0; 2462,0…2482,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 60,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2021 року;
- повне освоєння – листопад 2021 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії відповідно до пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 5 км.

2. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Товариству з обмеженою відповідальністю «САГА Ком’юнікейшнз Юкрейн» (30859791, м. Київ), за заявою № 5069/2 (вхідний НКРЗІ № 1157 від 11.01.2021), ліцензію № 8435 від 27.05.2016 на користування радіочастотним ресурсом для радіозв’язку передавання даних (радіозв’язку фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб), у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів та зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 26.05.2021.

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

413,0250/423,0250;
413,6125/423,6125;
413,6250/423,6250

0,0125 × 6 = 0,075

Львівська область

413,0875/423,0875

0,0125 × 2 = 0,025

Загальна ширина смуги, МГц

0,1

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8435 від 27.05.2016:

- початок користування: грудень 2016 року;
- повне освоєння: жовтень 2018 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 8435 від 27.05.2016, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «САГА Ком’юнікейшнз Юкрейн», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.».

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

3. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТК Дріада» (37991215, м. Долинська Кіровоградської області), за заявою № 5082/4 (вхідні НКРЗІ № 159 від 04.01.2021 № 3434 від 15.01.2021), термін дії ліцензії № 8417 від 20.05.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 20.05.2021 по 19.05.2026.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5250,0...5290,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8417 від 20.05.2016:

- початок користування – грудень 2016 року;
- повне освоєння – лютий 2017 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8417 від 20.05.2016».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА» (36123862, м. Київ), за заявою № 5076/4 (вхідний НКРЗІ № 2336 від 13.01.2021), термін дії ліцензії № 9922 від 17.07.2019 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 02.06.2021 по 01.06.2026.

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Дніпропетровська область

5290,0...5330,0

20,0 × 2 = 40,0

Запорізька область

5290,0...5330,0

20,0 × 2 = 40,0

Рівненська область

5290,0...5330,0

20,0 × 2 = 40,0

Загальна ширина смуги, МГц

120,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8437 від 02.06.2016:

- початок користування – листопад 2016 року;
- повне освоєння – травень 2017 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9922 від 17.07.2019».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про необхідність подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у відповідності до статті 42 Закону України «Про телекомунікації» та рішення НКРЗІ від 17.12.2019 № 610 «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2020 за № 11/34294.

3. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

3.3. Приватному акціонерному товариству «Київстар» (21673832, м. Київ), за заявою № 5072/4 (вхідний НКРЗІ № 1219від 11.01.2021), термін дії ліцензії № 10331 від 09.11.2020 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) з 15.05.2021 по 14.05.2036.

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у кожному регіоні, МГц

м. Київ та Луганська область
(2 регіони)

7236,5...7264,5;
7397,5...7425,5

28,0 × 2 = 56,0

Київська, Вінницька, Житомирська, Волинська, Івано-Франківська, Херсонська, Тернопільська, Миколаївська,
Чернігівська області
(9 регіонів)

22008,00...22064,00;
23016,00...23072,00

56,0 × 2 = 112,0

Львівська, Полтавська, Сумська,
Рівненська та Чернівецька області
(5 регіонів)

22484,00...22540,00;
23492,00...23548,00

56,0 × 2 = 112,0

Дніпропетровська та
Харківська області
(2 регіони)

22512,00...22540,00;
23520,00...23548,00

28,0 × 2 = 56,0

Донецька область

7236,5...7264,5;
7397,5...7425,5

28,0 × 2 = 56,0

22512,00...22540,00;
23520,00...23548,00

28,0 × 2 = 56,0

Запорізька область

7208,5...7264,5;
7369,5...7425,5

56,0 × 2 = 112,0

22512,00...22540,00;
23520,00...23548,00

28,0 × 2 = 56,0

Черкаська область

22484,00...22512,00;
23492,00...23520,00

28,0 × 2 = 56,0

Кіровоградська область

7236,5...7264,5;
7397,5...7425,5

28,0 × 2 = 56,0

22484,00...22540,00;
23492,00...23548,00

56,0 × 2 = 112,0

Загальна ширина смуги, МГц

2296,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 6460 від 03.06.2011:

- початок користування: вересень 2006 року;
- повне освоєння: травень 2007 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 10331 від 09.11.2020».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.4.  Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» (21560766, м. Київ), за заявою № 5068/4 (вхідний НКРЗІ № 637 від 05.01.2021), термін дії ліцензії № 10064 від 16.01.2020 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) з 18.05.2021 по 17.05.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Дніпропетровська область

7912,0…7968,0; 8024,0…8080,0;
8178,0…8234,0; 8290,0…8346,0

204,0

Закарпатська область

7940,0…7968,0; 8080,0…8136,0;
8206,0…8234,0; 8346,0…8402,0

168,0

Чернівецька область

3810,5…3838,5; 3868,5…3896,5;
4023,5…4051,5; 4081,5…4109,5

112,0

Загальна ширина смуги, МГц

504,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗ № 731 від 11.05.2007:

- початок користування: травень 2007 року;
- повне освоєння: квітень 2010 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 10064 від 16.01.2020».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

4. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ