Рішення № 517 від 29.12.2020
Про розгляд заяв ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 5040/2 (вхідний НКРЗІ № 41625 від 17.12.2020), ліцензію № 10348 від 30.11.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів та зменшенням смуги радіочастот, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,приймання/передавання, МГц

№№ каналів
(кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у кожному регіоні, МГц

Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Хмельницька, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області

829,115...830,365/
874,115...875,365

5-й канал
(один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Кіровоградська область

827,855...829,105/
872,855...874,105;

829,115...830,365/
874,115...875,365

4-й та 5-й канали
(два канали)

1,25 × 4 = 5,0

м. Севастополь

827,855...829,105/
872,855...874,105

4-й канал
(один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

25,0

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10348 від 30.11.2020 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791 - 821 МГц та 832 - 862 МГц забезпечити (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.».

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 5041/2 (вхідний НКРЗІ № 41625 від 17.12.2020), ліцензію № 10350 від 30.11.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії по 15.12.2021.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845

1,25 х 4 = 5,0

Одеська область

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845

1,25 х 4 = 5,0

Загальна ширина смуги, МГц

10,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8661 від 16.12.2016:

- початок користування – червень 2017 року;
- повне освоєння – серпень 2018 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10350 від 30.11.2020 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.».

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2. Анулювати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом № 10349 від 30.11.2020, яка видана товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA- 800, за заявою ліцензіата № 1854/20 від 17.12.2020 (вхідний НКРЗІ № 41625 від 17.12.2020).

3.     Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в регіонах:

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Вінницька та Житомирська області

826,595…827,845/871,595…872,845;
827,855...829,105/872,855...874,105

Миколаївська, Полтавська, Хмельницька,
Черкаська та Чернігівська області

827,855...829,105/872,855...874,105

Кіровоградська область

826,595…827,845/871,595…872,845

Київська та Сумська області

827,855...829,105/872,855...874,105;
829,115...830,365/874,115...875,365

видати на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів.

4. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ відповідно до пункту 2 цього рішення та згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

5. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

6. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- повідомити заявника про анулювання ліцензії відповідно до пункту 2 цього рішення.

7. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ