Рішення № 477 від 08.12.2020
Про результати аналізу ринків телекомунікаційних послуг місцевого та/або послуг міжміського фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (фізичним та юридичним особам)

Відповідно до пункту 101 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, та враховуючи результати аналізу ринків «Телекомунікаційні послуги місцевого та/або послуги міжміського фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (фізичним особам)» та «Телекомунікаційні послуги місцевого та/або послуги міжміського фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (юридичним особам)», проведеного згідно з рішенням НКРЗІ від 28.01.2020 № 33 «Про проведення аналізу ринків послуг на роздрібному рівні (роздрібних ринків)», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт за результатами аналізу ринків телекомунікаційних послуг місцевого та/або послуг міжміського фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (фізичним та юридичним особам), що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ