Рішення № 49 від 07.02.2020
Про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517 (із змінами),

в рамках виконання Указу Президента України від 08.07.2019 № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету» та Плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1272-р,

враховуючи:

надання Антимонопольним комітетом України дозволу на узгоджені дії у вигляді перерозподілу радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 800-900 МГц між приватним акціонерним товариством «Київстар», приватним акціонерним товариствам «ВФ Україна», товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» і товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (рішення Антимонопольного комітету України від 14.01.2020 № 19-р «Про результати розгляду справи про узгоджені дії»);

постанову Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 30 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200»;

рішення НКРЗІ № 510 від 29.10.2019 «Про розгляд Спільного плану заходів щодо виконання пунктів 4 та 5 Заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених Указом Президента України від 8 липня 2019 року № 497/2019»;

рішення НКРЗІ від 21.01.2020 № 23 «Питання проведення дефрагментації радіочастотного спектру та впровадження новітніх радіотехнологій в діапазонах 700-900 МГц»;

рішення НКРЗІ від 07.02.2020 № 48 «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України (розгляд заяв ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»)»,

розглянувши заяву ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (вх. НКРЗІ від 26.12.2019 № 30818) щодо дострокового впровадження нової радіотехнології, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливим дострокове впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) за заявою № 4626/6 (вхідний НКРЗІ № 30818 від 26.12.2019) та надати цьому товариству згоду на дострокову зміну радіотехнології «CDMA-800» на радіотехнологію «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 827,855…837,925; 840,455…842,000/872,855…879,145 МГц.

2. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4626/6 (вх. НКРЗІ від 26.12.2019 № 30818) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для дострокового впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» з ініціативи ліцензіата  (Висновок № 2-4881 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 06.02.2020), строком на 9 років.

Регіон користування

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

27 регіонів України

827,855…837,925;

840,455…842,000/872,855…879,145

17,905

Загальна ширина смуги радіочастот, МГц

27 х 17,905 = 483,435

 

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2020 року;
- повне освоєння – березень 2025 року.

Видати в установленому порядку Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України згідно з цим рішенням та з урахуванням підпункту 2.9 пункту 2 рішення НКРЗІ від 07.02.2020 № 48.

На бланку ліцензії зазначити:

Радіотехнологія (вид радіозв’язку): «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот можуть використовуватися   радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800»).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: 01.04.2020.

Термін дії ліценції: з 01.04.2020 до 01.04.2029.

Умови користування радіочастотним  ресурсом України:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1. Забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» із дотриманням Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку, та середньою швидкістю передавання даних не менше 2 Мбіт/с з дати видачі (початку дії) нової ліцензії*:

1) протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 000 осіб за умови, що сукупна кількість разом з іншими населеними пунктами складатиме не менше 90% населення України;

2) протягом 30 місяців на міжнародних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії;

3) протягом 48 місяців на національних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії.

*(крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, на яких визначені обмеження для експлуатації РЕЗ. Вказане положення застосовується виключно до смуг радіочастот, щодо яких визначені відповідні обмеження, та не застосовується до смуг радіочастот, щодо яких ці обмеженні не визначені. Після продовження (відновлення) здійснення своїх повноважень органами державної влади на згаданих територіях, перебіг строків, визначених у цьому пункті, починається з наступного дня після продовження (відновлення) повноважень органами державної влади на відповідних територіях).

Виконання зазначених вимог допускається із використанням інших смуг радіочастот, у разі наявності у оператора відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

2. Щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів та ділянок автомобільних доріг, на яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

3. Не використовувати смугу радіочастот 879,0-879,145 МГц для радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 13 Розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Розрахунки електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) та відповідні погодження проводитимуться на етапі здійснення частотних присвоєнь та видачі дозвільних документів, з урахуванням вимог, що зазначні у Плані використання радіочастотного ресурсу України (зокрема, «РЕЗ радіотехнології «міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT (LTE-850)» не повинні створювати завад РЕЗ радіотехнологій «цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM», «цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900» та «міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT (LTE-900)», для цього рівень небажаних випромінювань передавачів базових станцій радіотехнології «міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT (LTE-850)» не повинен перевищувати мінус 86 дБм у смузі частот 100 кГц у діапазоні частот 882-915 МГц).

3. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом:

№ 7653 від 27.03.2014, № 7654 від 27.03.2014, № 7655 від 27.03.2014, № 7657 від 27.03.2014, № 7658 від 27.03.2014, № 7659 від 27.03.2014, № 7660 від 27.03.2014, № 7661 від 27.03.2014, № 7662 від 27.03.2014, № 7663 від 27.03.2014, № 7664 від 27.03.2014, № 7665 від 27.03.2014, № 7666 від 27.03.2014, № 7667 від 27.03.2014, № 7668 від 27.03.2014, № 7669 від 27.03.2014, № 7670 від 27.03.2014, № 7671 від 27.03.2014, № 7672 від 27.03.2014, № 7673 від 27.03.2014, № 7674 від 27.03.2014, № 7675 від 27.03.2014, № 7676 від 27.03.2014,  № 7677 від 27.03.2014, № 7678 від 27.03.2014, № 7949 від 24.02.2015 (продовжена рішенням НКРЗІ № 356 від 12.07.2016), № 8015 від 29.04.2015, № 8029 від 20.05.2015 (продовжена рішенням НКРЗІ № 356 від 12.07.2016), № 9942 від 13.08.2019, № 9967 від 09.09.2019, № 10046 від 17.12.2019, № 10047 від 17.12.2019, № 10048 від 17.12.2019, які видані товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA - 800, за заявою ліцензіата про дострокове впровадження нової радіотехнології № 4626/6 (вхідний НКРЗІ № 30818 від 26.12.2019) з 01.04.2020.

4. Департаменту ліцензування в установленому порядку:

- внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення;
- надіслати (видати) заявнику копію цього рішення не пізніше трьох робочих днів від дати його прийняття, повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання.

5. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

6. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України», прийнятою Кабінетом Міністрів України 05 лютого 2020 року.

7. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ