Сектор контролю

Завідувач сектору

Миколенко Євгенія Олександрівна

044 202 00 00

vozk@nkrzi.gov.ua

Основні функції Сектору контролю

Здійснення контролю за строками виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів, які готуються та затверджуються у встановленому порядку (крім плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів, що мають ознаки регуляторних актів, на наступний календарний рік), розпоряджень, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень Голови НКЕК або члена НКЕК, який виконує його обов’язки, керівника апарату, наданих на апаратних, оперативних та міжвідомчих нарадах, звернень громадян, а також проведення аналізу причин порушень і внесення пропозицій щодо їх усунення.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань строків виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів діяльності, розпоряджень, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень, звернень громадян.

Інформування Голови НКЕК, членів НКЕК відповідно до розподілу обов’язків між ними, визначеного розпорядженням Голови НКЕК на підставі рішення НКЕК, та керівника апарату про стан виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів діяльності, розпоряджень, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень, звернень громадян самостійними структурними підрозділами та посадовими особами, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, апарату НКЕК та державним підприємством «Український державний центр радіочастот».

Проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів діяльності, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень, звернень громадян та своєчасне інформування Голови НКЕК, членів НКЕК відповідно до розподілу обов’язків між ними, визначеного розпорядженням Голови НКЕК на підставі рішення НКЕК, та керівника апарату у разі неможливості їх виконання у визначені строки.

Забезпечення організації внутрішнього контролю та його здійснення в НКЕК відповідно до впроваджених керівництвом НКЕК політик, правил і заходів, які забезпечують функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю.

Підготовка проєктів наказів та доручень Голови НКЕК, керівника апарату з питань, що належать до компетенції Сектору