Сектор контролю

Завідувач сектору

Миколенко Євгенія Олександрівна

044 202 00 00

vozk@nkrzi.gov.ua

Основні функції Сектору контролю:

1. Здійснення контролю за строками виконання актів законодавства, рішень НКРЗІ, квартальних планів самостійних структурних підрозділів, посадових осіб, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКРЗІ, інших планів, які готуються та затверджуються у встановленому порядку (крім плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів), (далі - плани діяльності), наказів і доручень керівництва НКРЗІ, протокольних доручень Голови НКРЗІ або члена НКРЗІ, який виконує його обов’язки, керівника Апарату, наданих на апаратних, оперативних та міжвідомчих нарадах (далі - протокольні доручення), а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.

2. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань строків виконання актів законодавства, рішень НКРЗІ, планів діяльності, наказів і доручень керівництва НКРЗІ, протокольних доручень.

3. Інформування Голови НКРЗІ, членів НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, установленого наказом Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк (зі змінами) (далі - розподіл функцій між членами НКРЗІ) та керівника Апарату про стан виконання актів законодавства, рішень НКРЗІ, планів діяльності, наказів і доручень керівництва НКРЗІ, протокольних доручень у встановлені строки самостійними структурними підрозділами НКРЗІ, посадовими особами, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКРЗІ, та державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР).

4. Проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, рішень НКРЗІ, планів діяльності, наказів і доручень керівництва НКРЗІ, протокольних доручень та своєчасне інформування Голови НКРЗІ, членів НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ та керівника Апарату у разі неможливості їх виконання у визначені строки.

5. Забезпечення організації внутрішнього контролю та його здійснення в НКРЗІ та УДЦР.

6. Підготовка проектів наказів та доручень Голови НКРЗІ, керівника Апарату з питань, що належать до компетенції Сектору.