Встановлені законодавством обмеження та заборони, пов’язані з проходженням державної служби

Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та основних обов’язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає встановлені законодавством обмеження і заборони. Правові обмеження державних службовців зумовлені специфікою виконуваних ними державних функцій і службових повноважень.

Головна мета цих обмежень – це встановлення правових бар’єрів перед можливими зловживаннями державних службовців. Далі...