Оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК

Наказ Голови НКЕК від 01.09.2022 № 32/нк «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК»

Наказ Голови НКЕК від 16.09.2022 № 33/нк «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК, затвердження її персонального складу та положення про робочу групу»

Шановні відвідувачі вебсайту НКЕК!

З метою встановлення думки зовнішніх заінтересованих сторін щодо наявності корупційних ризиків у діяльності НКЕК, пропонуємо пройти анонімне анкетування, заповнивши та надіславши відповідну ФОРМУ.

* зовнішні заінтересовані сторони - фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, з якими НКЕК взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.


З метою отримання пропозицій і зауважень до проекту Антикорупційної програми НКЕК, на 2022 – 2023 роки від зовнішніх заінтересованих сторін, запрошуємо на її публічне обговорення, що відбудеться 07 грудня 2022 року о 15:00 в режимі реального часу через мережу Інтернет (у режимі відеоконференції Zoom). Лист з посиланням на відеоконференцію Zoom буде додатково надісланий бажаючим прийняти участь у публічному обговоренні.

Пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми та заявка на участь подається на адресу електронної пошти a.dolhii@nkrzi.gov.ua із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника, його контактних даних та назви організації (у разі наявності), яку він представляє у строк до 06.12.2022 включно.