План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Додаток до рішення НКРЗІ
від 11.12.2018 № 642
(із змінами, внесеними рішеннями НКРЗІ
від 19 лютого 2019 року № 81

від 26 лютого 2019 року № 96
від 12 березня 2019 року № 121

          від 26 березня 2019 року № 147
від 16 квітня 2019 року № 191
від 18 червня 2019 року № 291
від 27 червня 2019 року № 300
від 10 вересня 2019 року № 413
від 15 жовтня 2019 року № 480

від 19 листопада 2019 року № 549)

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Адаптація законодавчих актів України до Європейського кодексу електронних комунікацій.

І-ІV квартал

Департамент правового забезпечення

Інші заінтересовані самостійні структурні підрозділи

2.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розміру плати за виділення номерного ресурсу»

Приведення видів номерного ресурсу у відповідність до Національного плану нумерації України та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів».

І-IV квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

3.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Врегулювання відносин, пов’язаних із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання контент-послуг та відмови від них.

І-IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Департамент державного нагляду

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» Забезпечення сталості функціонування телекомунікаційних мереж загального користування шляхом запровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж рухомого (мобільного) та фіксованого зв'язку. І-ІІ квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду

Департамент економічного аналізу

Департамент ліцензування

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Удосконалення Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 09 липня 2009 року №1586 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 року за №880/16896 (зі змінами), в частині взаєморозрахунків при наданні послуг із перенесення абонентських номерів та Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за №71/11945 (зі змінами), в частині зобов’язання операторів телекомунікацій забезпечувати транзит трафіка на перенесені абонентські номери.

І -ІІ квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

2.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації»

Забезпечити виконання вимог абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

І-IV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

3.

Виключено.

     

4.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016   № 180» «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності виключно в електронній формі на офіційному веб-сайті НКРЗІ у відповідному розділі за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису, а також оптимізація форм звітності з метою зменшення звітного навантаження на суб’єктів господарювання

 

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

5.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційних мереж загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу»

Спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єктами господарювання, які використовують номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, у тому числі щодо скасування зобов’язання щорічно подавати звіти про використання номерного ресурсу.

I-ІI квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

6.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності в сфері телекомунікацій»

Встановлення чітких, прозорих та недискримінаційних правил та умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на заміну діючим ліцензійним умовам здійснення певних видів діяльності після приведення спеціального (галузевого) законодавства до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

I-IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент ліцензування

Департамент економічного аналізу

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

7.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»

Удосконалення законодавства про телекомунікації в частині, що стосується маршрутизації:
міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів;
трафіка голосової телефонії на скорочені номери, у тому числі на скорочені номери служб екстреної допомоги.

І-II квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Департамент економічного аналізу

8.

Виключено.

     

9.

Виключено.

     

10.

Виключено.

 

 

 

11.

Виключено.

     

12.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі»

Приведення Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 607 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за № 145/31597, у відповідність до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

І-IV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

13.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53»

Удосконалення умов, спрямованих на підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу України.

ІІ-ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

14.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій»

Приведення Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30.07.2013 № 487 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 за № 1426/23958, у відповідність до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

І-IV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

15.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»

Забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет значень мінімальних швидкостей передавання та приймання даних.

І-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

16.

Виключено.

     

17.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги»

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

18.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку»

Удосконалення нормативно-правової бази в сфері надання універсальних послуг поштового зв’язку з метою сприяння ефективному функціонуванню національного оператора поштового зв’язку.

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

19.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг»

Розробка порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг на виконання вимог Закону України «Про телекомунікації».

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

20.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 19.04.2007 № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 829/14096»

Удосконалення Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, конкретизація окремих положень.

І-IV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

21.

Виключено.

     

22.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Регламенту аматорського радіозв’язку України»

Вдосконалення окремих положень Регламенту аматорського радіозв’язку України з метою досягнення європейського рівня радіоаматорства в Україні.

I–IV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

23. Рішення НКРЗІ «Про внесення зміни до пункту 10 додатку до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг» Приведення у відповідність до технологічного процесу надання послуги транзиту трафіка, що виникає при наданні операторами телекомунікацій рухомого (мобільного) зв’язку послуги з перенесення абонентського номера.

I-IV

квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

24. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій» Удосконалення Порядку в частині взаєморозрахунків за вхідний міжнародний телефонний трафік, приведення у відповідність до чинного законодавства, у тому числі з урахуванням рішень НКРЗІ від 18.12.2018 № 656 «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2019 р. за № 58/33029, та від 22.01.2019 № 31 «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2019 р. за № 166/33137. ІІ - ІV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

25. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв» Удосконалення процедурних питань, зокрема, визначення вимог до подачі заяв в електронному вигляді, а також видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ нових радіотехнологій.

ІI-ІІI

квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

26. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою» Актуалізація Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, та приведення у відповідність до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815. ІІ - ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

27. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» Встановлення чітких тарифів, прозорих умов розрахунку та перегляду тарифів на роботи (послуги) УДЦР в частині надання послуг із перенесення абонентських номерів.

ІІI-ІV квартал

Департамент економічного
аналізу

Департамент
зв’язку

Департамент
правового забезпечення

28. Рішення НКРЗІ «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» Виконання вимог Закону України від 18.09.2019 № 102-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» ІV квартал

Департамент
ліцензування

Департамент
правового забезпечення

29. Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» Виконання вимог Закону України від 18.09.2019         № 102-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».

ІV

квартал

Департамент забезпечення діяльності

Департамент ліцензування

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Директор Департаменту правового забезпечення                                                  В. Володін