План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Додаток до рішення НКРЗІ від 13.12.2016 № 659
(із змінами, внесеними рішенням НКРЗІ
від 21 березня 2017 року № 150,
від 11 квітня 2017 року № 193,
від 23 травня 2017 року № 264,
від 13 червня 2017 року № 298,
від 27 червня 2017 року  № 337,
від 11 липня 2017 року № 368,
від 19 вересня 2017 року № 484,
від 03 жовтня 2017 року № 515,
від 24 жовтня 2017 року № 547,
від 21 листопада 2017 року № 599
від 19 грудня 2017 року № 653)

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1.

Виключено

 

 

 

2.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р .№ 993»

В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою встановлення мінімального розміру плати за видачу відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах, а також вдосконалення механізму залучення додаткових позабюджетних коштів, зокрема коштів ініціаторів конверсії, для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування.

І-ІІ квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

3.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Врегулювання питань припинення надання послуг операторами телекомунікацій у випадках виявлення несанкціонованого втручання абонентів в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж, а також приведення Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень».

І-ІV квартал

Департамент зв`язку

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

4.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»

Виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

II-III квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

5.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою встановлення мінімального розміру плати за видачу відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах.

ІІ-III квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

6.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»

Забезпечити виконання вимог частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

7.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою встановлення мінімального розміру плати за видачу відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах у діапазоні радіочастот 2345-2400 МГц.

ІV квартал

 

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

 

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційних мереж загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу»

Спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єктами господарювання, які використовують номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, у тому числі щодо скасування зобов’язання щорічно подавати звіти про використання номерного ресурсу.

I-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

2.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (нова редакція)

В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою вдосконалення порядку підготовки та проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

I-ІІ квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

3.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг»

Встановлення процедури та основних принципів проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках.

І-ІV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

4.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з національною поліцією України»

Приведення у відповідність із нормами законів України порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та територіальних органів національної поліції України з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку.

І-ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

УДЦР (за згодою)

5.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку»

Удосконалення нормативної бази в сфері надання універсальних послуг поштового зв’язку відповідно до пропозицій УДППЗ «Укрпошта» з метою сприяння ефективному функціонуванню національного оператора поштового зв’язку.

 

І-ІІI квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

6.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Удосконалення організації здійснення радіочастотного моніторингу, форм і періодичності подання звітності  та інформування за результатами технічного радіоконтролю державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

І-ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

УДЦР (за згодою)

7.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016      № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій.

І-ІV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

8.

Виключено

 

 

 

9.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій»

Удосконалення нормативної бази щодо послуг з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.

ІI-ІV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

10.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»

Удосконалення законодавства про телекомунікації в частині, що стосується маршрутизації:

міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів;

трафіка голосової телефонії на скорочені номери, у тому числі на скорочені номери служб екстреної допомоги.

ІІI-IV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Департамент економічного аналізу

11.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі» (нова редакція)»

Спрощення порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі.

ІІ-IV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду 

12.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»

Виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

ІІ-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

13.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності в сфері телекомунікацій»*

_____________________________

*Прийняття регуляторного акта для подальшої реєстрації в Міністерстві юстиції України можливе лише за умови внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо виключення видів діяльності у сфері телекомунікацій із таких, що підлягають ліцензуванню.

Встановлення чітких, прозорих та недискримінаційних правил та умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі і на заміну діючим ліцензійним умовам здійснення певних видів діяльності.

 

I-IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент ліцензування

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

14.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення»

Упорядкування процедури складання уповноваженими на те посадовими особами НКРЗІ протоколів про адміністративні правопорушення, формування матеріалів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про адміністративні правопорушення (статті 144, 145, 147, 148-1 – 148-5 і 188-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а також подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтями 146 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ІI-ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

15.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій»

Приведення Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624 у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів, зокрема, Закону України «Про телекомунікації» враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

ІІ-IV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

16.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування»

Приведення Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707 у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів, зокрема, Закону України «Про радіочастотний ресурс України» враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

ІІ-IV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

17.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку»

Лібералізація умов надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів, провайдерів телекомунікацій шляхом спрощення процедури надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, зменшення одноразових платежів за доступ з метою створення сприятливих умов для розвитку телекомунікаційних мереж операторів та провайдерів телекомунікацій.

ІII-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

18.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України»

Прийняття нормативно-правового акта для забезпечення виконання виробниками радіообладнання вимог пункту 28 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

19. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування» Приведення Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення НКРЗ 10.11.2011 № 637) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854 у відповідність до вимог Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України            від 24.05.2017 № 355. ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

Директор Департаменту правового забезпечення                                                                     В. Володін