План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Додаток до рішення НКРЗІ
від 15.12.2015 № 658
(із змінами, внесеними рішеннями НКРЗІ,
від 12 січня 2016 року № 18
від 09 березня 2016 року № 124
від 05 квітня 2016 року № 183
від 29 червня 2016 року № 336
від 09 серпня 2016 року № 406
від 30 серпня 2016 року № 457
від 11 жовтня 2016 року № 539
від 29 листопада 2016 року № 627)

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1.

Закон України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»

Встановлення правових засад використання інфраструктури об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, порядку доступу до неї та особливостей її використання Імплементація Директиви № 2002/19/ЄС та Директиви № 2002/21/ЄC, на виконання заходу, що передбачає забезпечення доступу операторів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж та задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг.

І-ІІ квартал

Департамент зв’язку Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

2.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Врегулювання питань припинення надання послуг операторами телекомунікацій у випадках виявлення несанкціонованого втручання абонентів в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.

ІІІ-ІV квартал

Департамент зв`язку
Департамент правового забезпечення
Департамент державного нагляду

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

 

3.

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за недотримання законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України»

Встановлення економічно обґрунтованого рівня штрафів за порушення законодавства у сфері використання радіочастотного ресурсу  України.
Встановлення ефективної процедури накладення штрафів уповноваженими особами НКРЗІ.

І-ІV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р.№ 200 і від 1 серпня 2007 р.№ 993» В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою встановлення мінімального розміру плати за видачу відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах, а також вдосконалення механізму залучення додаткових позабюджетних коштів, зокрема коштів ініціаторів конверсії, для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування.

IV

квартал

Департамент правового забезпечення

 

Департамент ліцензування

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ «Деякі питання спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»

Спрощення умов ведення бізнесу суб’єктами господарювання, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, суб'єктами господарювання, які користуються чи мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг та приведення деяких нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства.

І квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент ліцензування
Департамент зв’язку

2.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку»

Удосконалення відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж.

I-ІІ квартал

Департамент зв’язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу
Департамент державного нагляду

3.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій.

І-ІІ квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв’язку
Департамент правового забезпечення

4.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства в сфері користування радіочастотним ресурсом України.
Підвищення ефективності реалізації повноважень НКРЗІ шляхом:приведення до єдиного визначення у різних нормативно-правових актах терміну, що стосується експлуатації незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
підвищення ефективності заходів державного нагляду, контролю у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
спрощення процедури припинення експлуатації незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за результатами радіочастотного моніторингу;
скорочення строків розгляду та затвердження тарифів на послуги УДЦР.

І - ІV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент ліцензування
Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

5.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)»

Сприяння розвитку конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернет, поглиблення прозорості надання таких послуг, захист прав споживачів вказаних послуг шляхом покладення на сторін договору про надання телекомунікаційних послуг обов’язку зазначати у відповідному договорі максимальну та мінімальну швидкість передачі даних. Вдосконалення відносин між операторами телекомунікацій при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій під час організації взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж для надання доступу до Інтернет.

I-ІІ квартал

Департамент зв’язку
Департамент правового забезпечення
Департамент державного нагляду
Департамент ліцензування

6.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій»

Виконання пункту 4-1 статті 18 та статті 44 статті Закону України «Про телекомунікації».

I - IV квартал

Департамент ліцензування
Департамент зв’язку
Департамент правового забезпечення

7.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині запровадження єдиних засад формування та встановлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку для всіх операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг.

І - IІ квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент зв’язку
Департамент правового забезпечення

8.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною поліцією України»

Приведення у відповідність із нормами законів України порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та територіальних органів національної поліції України з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку.

I - IV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення
Департамент ліцензування
Департамент зв’язку

9.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»

Визначення відповідно до пункту другого частини другого статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, шляхом імплементації норм Директиви 2014/53/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС, визначення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України.

І - ІV квартал

Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

10.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації»

Виконання пункту 131 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, приведення у відповідність до законодавства рішення НКРЗ від 26.07.2007 № 854 «Про затвердження Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.08.2007 за № 930/14197.

I - IV квартал

Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

11.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 444»

Встановлення процедури, основних принципів та критеріїв визначення ринків телекомунікаційних послуг, встановлення процедури аналізу ринків телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

І – IV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

12.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України»

Забезпечення максимального та ефективного використання радіочастотного ресурсу України та встановлення чіткого і прозорого критерію, що дозволяє встановити факт повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.

II – IV квартал

Департамент ліцензування
Департамент правового забезпечення

13. Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку» Виконання частини шостої статті 8 Закону України «Про поштовий зв’язок», підпункту 30 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011№ 1067, шляхом встановлення чіткого порядку ведення реєстру суб’єктів господарювання, які мають право надавати визначені ними у повідомленні послуги поштового зв’язку.

 III - IV

 квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

Директор Департаменту правового забезпечення                                                                    В. Володін