Рішення № 68 від 06.02.2018 "Про результати тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц"

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 (далі – Порядок залучення коштів), Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ  від 30.05.2017 № 281 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2017 за № 1115/30983, Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 07.11.2017 № 575, за результатами  тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц, проведеного відповідно рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 575, а також враховуючи протокол № 6 засідання тендерної комісії з визначення переможця торгів «з голосу» у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот  2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц у всіх регіонах України від 31.01.2018 (далі – протокол засідання тендерної комісії), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати:

1.1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «лайфселл» (22859846, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії - 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ І протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 540.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ТОВ «лайфселл» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 1, яка відповідно до розділу І протоколу засідання тендерної комісії становить 601 600 050,00 (шістсот один мільйон шістсот тисяч п’ятдесят) грн.

1.2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «лайфселл» (22859846, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії - 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ ІІ протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2535-2540/2655-2660.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ТОВ «лайфселл» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 2, яка відповідно до розділу ІІ протоколу засідання тендерної комісії становить 307 650 501,00 (триста сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч п’ятсот одна) грн.

1.3. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії - 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ ІІІ протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2530-2535/2650-2655.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ПрАТ «Київстар» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 3, яка відповідно до розділу ІІІ протоколу засідання тендерної комісії становить 293 000 477,00 (двісті дев’яносто три мільйони чотириста сімдесят сім) грн.

1.4. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії - 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ ІV протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2525-2530/2645-2650.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ПрАТ «Київстар» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 4, яка відповідно до розділу ІV протоколу засідання тендерної комісії становить 293 000 477,00 (двісті дев’яносто три мільйони чотириста сімдесят сім) грн.

1.5. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії – 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ V протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2520-2525/2640-2645.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ПрАТ «Київстар» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 5, яка відповідно до розділу V протоколу засідання тендерної комісії становить 330 301 000,0 (триста тридцять мільйонів триста одна тисяча) грн.

1.6. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВФ УКРАЇНА» (14333937, м. Київ)  ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії - 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ VІ протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2510-2515/2630-2635.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ПрАТ «ВФ Україна» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 6, яка відповідно до розділу VІ протоколу засідання тендерної комісії становить 345 000 000,0 (триста сорок п’ять мільйонів) грн.

1.7. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВФ УКРАЇНА» (14333937, м. Київ)  ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815», строком дії - 15 (п’ятнадцять) років з дня, наступного за днем введення в дію відповідно до пункту 10 Порядку залучення коштів рішення НКРЗІ від 07.11.2017 № 569 «Про задоволення заяв ТОВ «ММДС-Україна» щодо переоформлення та анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (розділ VІІ протоколу засідання тендерної комісії).

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2515-2520/2635-2640 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2018 року;
- повне освоєння – березень  2023 року.

На бланку ліцензії зазначити такі особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) дотримуватись Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, за виключенням абзацу третього підпункту 4.1.8 пункту 4.1 глави 4;

2) протягом 5 (п’яти) років з дати початку дії ліцензії забезпечити отримання дозволу/дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що передбачатиме використання усієї смуги радіочастот, визначеної в ліцензії, у всіх регіонах України із застосуванням радіотехнології (крім території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.».

Повідомити ПрАТ «ВФ Україна» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лотом № 7, яка відповідно до розділу VІІ протоколу засідання тендерної комісії становить 286 000 200,00 (двісті вісімдесят шість мільйонів двісті) грн.

2. Департаменту правового забезпечення:

- не пізніше трьох робочих днів від дати оформлення цього рішення в установленому порядку проінформувати про прийняте рішення та  забезпечити надсилання (видачу) переможцям тендеру за відповідним лотом повідомлення про підсумки тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
- спільно з Департаментом ліцензування забезпечити в строки та в порядку, визначені законодавством видачу переможцям тендеру за відповідним лотом ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

3. Управлінню фінансового забезпечення забезпечити повернення тендерних гарантій:

- всім учасникам тендера за відповідними лотами, за винятком переможців за цими лотами, протягом 10 (десяти) робочих днів після оформлення цього рішення;
- переможцям тендера за відповідними лотами протягом 10 (десяти) робочих днів після сплати ними запропонованої ціни за відповідний лот.

4. Департаменту ліцензування в установленому порядку забезпечити внесення змін до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський