Європейська конференція адміністрацій зв’язку

Європейська конференція адміністрацій зв’язку (англ. The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, СЕРТ) – це регіональна організація, яка була створена 26 червня 1959 року 19-ма країнами. На сьогодні членами CEПT є 48 країн.

Основним завданням СЕПТ є розгляд в рамках Європи питань державної політики та нормативних питань, що відносяться до сфер пошти і електрозв'язку, включаючи питання використання радіочастотного спектру.

До функцій СЕПТ також входять підготовка європейських пропозицій на конгреси і конференції МСЕ і Всесвітнього поштового союзу і їх робочих органів, вивчення питань організацій та функціонування служб електрозв’язку і пошти, а також гармонізації цих служб в рамках Європи.

За результатами своєї діяльності СЕПТ видає рішення обов’язкові для виконання кожної адміністрацією, яка до них приєднується, а також рекомендації.

Окрім того, за сприяння СЕПТ у 1988 році було створено Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (англ. European Telecommunications Standards Institute, ETSI).

Штаб-квартира СЕПТ знаходиться в м. Копенгаген (Королівство Данія).

Структура СЕПТ

СЕПТ складається із трьох профільних підрозділів:

  • Комітет з електронних комунікацій (анг. Electronic Communications Committee, ECC) – відповідальний за питання пов’язані із радіозв’язком та телекомунікаціями.

Постійним секретаріатом ЕСС є Європейське управління зв’язку (ECO).

  • Європейський комітет з питань регулювання пошти (CERP)
  • Комітет з питань політики МСЕ (Com-ITU) – відповідальний за організацію координації дій CEPT для підготовки та проведення заходів МСЕ: засідань Ради МСЕ, Повноважних конференцій, Всесвітньої конференції з розвитку телекомунікацій, Всесвітніх асамблей стандартизації електрозв’язку.

Комітети координують розгляд актуальних питань державного регулювання поштового зв’язку і електрозв’язку і розробку єдиних підходів адміністрацій-членів СЕПТ, затверджують нормативні акти: рішення (мають обов’язкову силу для приєдналися до них адміністрацій зв’язку), рекомендації, загальноєвропейські пропозиції і позиції.

Комітети створюють відповідні робочі групи (WG), які ведуть безпосередню роботу з розробки та узгодження єдиних правил і підходів, включаючи нормативні акти, проектні групи (РТ) і цільові групи (ТG), підпорядковані відповідному комітету або робочій групі, що створюються на обмежений термін для опрацювання конкретних питань.

Вищим органом СЕПТ є Трійка Голів Комітетів ECC, CERP та Com-ITU.