Міжнародний союз електрозв’язку

Міжнародний союз електрозв’язку (англ. International Telecommunication Union, ITU) – міжнародна організація, яка є спеціалізованим агентством ООН у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) зі штаб-квартирою у Женеві (Швейцарська Конфедерація).

МСЕ – одна із найстаріших міжнародних організацій, яка була заснована у Парижі ще 17 травня 1865 року під назвою “Міжнародний телеграфний союз”.

МСЕ розподіляє радіочастотний спектр і супутникові орбіти в глобальному масштабі, розробляє технічні стандарти, що забезпечують можливість ефективного приєднання мереж і технологій, і прагне поліпшити доступ до ІКТ для спільнот усього світу, які недостатньо обслуговуються.

Членами МСЕ є 193 країни світу і понад 700 членів по секторах і асоціаціях (науково-промислові підприємства, державні і приватні оператори зв'язку, радіомовні компанії, регіональні і міжнародні організації).

Структура МСЕ

Керівний орган – Повноважна конференція, яка скликається раз на чотири роки і обирає Раду МСЕ в складі 46 членів, яка проводить свої засідання щорічно. Представники усіх країн-членів МСЕ на Повноважній конференції визначають основні напрямки діяльності кожного сектора і формують нові робочі групи та затверджують плани робіт на наступні чотири роки.

Структура МСЕ включає наступні підрозділи:

МСЕ-Р (ITU-R) - Сектор радіозв’язку

МСЕ-Т (ITU-T) - Сектор стандартизації електрозв’язку

МСЕ-Д (ITU-D) - Сектор розвитку електрозв’язку

Усі сектори мають дослідні комісії.

Ключові заходи МСЕ

Ключові заходи МСЕ проводяться як правило раз на чотири роки. Серед них:

  • Всесвітня конференція радіозв’язку (ВКР)
  • Всесвітня асамблея стандартизації електрозв’язку (ВАСЕ)
  • Всесвітня конференція розвитку електрозв’язку (ВКРЕ)
  • Повноважна конференція (ПК)
  • Засідання Ради МСЕ – раз на рік.

Всесвітня конференція радіозвязку (ВКР)

ВКР проводяться кожні три-чотири роки. До завдань ВКР відноситься аналіз і, в разі необхідності, перегляд Регламенту радіозв’язку. Перегляди здійснюються на основі порядку денного, який визначається Радою МСЕ і враховує рекомендації попередніх ВКР.

Попередній порядок денний ВКР встановлюється завчасно за чотири-шість років, а остаточний порядок денний встановлюється Радою МСЕ за два роки до конференції за згодою більшості держав-членів.

Відповідно до Статуту МСЕ, ВКР може:

  • переглядати Регламент радіозв’язку і будь-які пов’язані з ним плани частотних присвоєнь і частотних виділень;
  • розглядати будь-які питання радіозв’язку всесвітнього характеру;
  • давати доручення Радіорегламентарному Комітету і Бюро Радіозв’язку і аналізувати їх діяльність;
  • визначати питання для вивчення Асамблеєю радіозв’язку та її дослідними комісіями при підготовці до майбутніх конференція радіозв'язку.

На основі внесків, отриманих від адміністрацій, Спеціального комітету, дослідних комісій з питань радіозв’язку і з інших джерел, що стосуються регламентарних, технічних, експлуатаційних і процедурних питань, що підлягають розгляду всесвітніми і регіональними конференціями радіозв’язку, Підготовчі збори до конференції (ПЗК) готують зведений звіт, який повинен використовуватися для підтримки роботи таких конференцій.

Регламент радіозв’язку (2012)

Регламент радіозв'язку (2016)