ЗВІТИ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Оператори телекомунікацій, які надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги рухомого (мобільного) зв’язку та послуги із доступу до Інтернету мають подавати до неї звіти про якість телекомунікаційних послуг (форма 11-ЯТП) відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 15.04.10 № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724, яке є чинним.

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЩОДО ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ