ДАНІ ПРО ЯКІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

З метою інформування споживачів телекомунікаційних послуг та на виконання протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 оператори рухомого (мобільного) зв’язку подали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про якість телекомунікаційних послуг за І півріччя 2017 року.

Узагальнена інформація щодо показників якості, які характеризують доступність радіомережі та послуг, безперервність, повноцінність надання послуг, а також якість обслуговування споживачів, відображена нижче.

Аналіз отриманих даних показав дотримання встановлених рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, затверджених Наказом Мінтрансзв’язку від 19.03.2010 № 147, та стале розширення території покриття радіомережі стандарту «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» (3G), в тому числі із забезпеченням високошвидкісного доступу до Інтернету.

Наразі періодичне інформування про якість телекомунікаційних послуг спрямоване на підвищення рівня інформованості споживачів та посилення конкуренції на ринку телекомунікацій України.

Довідково:

Організаційно-правові засади всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій на ринку телекомунікацій визначені Положенням про якість телекомунікаційних послуг

Оператори рухомого (мобільного) зв’язку в 2017 році здійснюють випробування показників якості телекомунікаційних послуг відповідно до рішення НКРЗІ, яким затверджено переліки показників якості послуг, рівні яких підлягають випробуванню в 2017 році та обов’язковому оприлюдненню у 2018 році.

Більш детальна інформація розміщена в розділі «Якість телекомунікаційних послуг».

*   оновлена інформація щодо кількості отриманих звернень з питань рухомого (мобільного) зв’язку, що надійшли до НКРЗІ у І півріччі 2017 року.


Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації є формування конкурентного середовища для забезпечення потреб громадян України у якісних телекомунікаційних послугах, забезпечення всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, за якими вони надаються операторами телекомунікацій.

З метою своєчасного інформування громадськості та відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації» та Положення про якість телекомунікаційних послуг, НКРЗІ розмістила узагальнені дані звітів операторів телекомунікацій, що надають послуги фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв`язку та доступу до Інтернету за 2016 рік на офіційному веб-сайті НКРЗІ в підрозділі Звіти операторів телекомунікацій розділу «Якість телекомунікаційних послуг».

Водночас звертаємо вашу увагу, що в зазначених таблицях кольором виділено операторів телекомунікацій, які надали неповну інформацію щодо значень показників якості телекомунікаційних послуг та/або надають телекомунікаційні послуги неналежної якості.

Аналіз звітності операторів про якість телекомунікаційних послуг за 2016 рік та активне залучення незалежних акредитованих органів оцінки відповідності (випробувальних лабораторій) свідчить, що питання всебічного інформування споживачів про якість послуг стає важливим чинником для посилення конкуренції на ринку телекомунікації України та важливим інструментом для розвитку телекомунікаційних послуг.

Оператори рухомого (мобільного) зв’язку звітність щодо якості послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2017 році, надіслали в повному обсязі (6 операторів).

Водночас, у встановлений строк звіти надіслали 163 оператора послуг фіксованого телефонного зв’язку із 265 зареєстрованих в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – Реєстр), що складає 61,5% від загальної кількості.

Не надіслали звіт про якість телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку 102 оператора телекомунікацій, із них:

31 оператор телекомунікацій з Донецької та Луганської областей;

19 операторів телекомунікацій, які знаходяться на території АР Крим та міста Севастополь.

Також, у встановлений строк звіти про якість телекомунікаційних послуг із доступу до Інтернет надіслали 786 (40 %) операторів телекомунікацій з 1 969, внесених до Реєстру. Додатково НКРЗІ отримано 238 звітів про якість телекомунікаційних послуг від провайдерів телекомунікацій, що надають послуги доступу до Інтернету.

Узагальнені дані щорічних звітів операторів телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг


Телефон відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв‘язку НКРЗІ: 044-202-00-78