Поштові послуги

НКРЗІ є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України, яка здійснює державне регулювання в тому числі у сфері надання послуг поштового зв`язку.

Надання послуг поштового зв’язку в Україні організовано відповідно до національного законодавства, з урахуванням положень актів Всесвітнього поштового союзу (Конвенції та Регламентів), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Законом України «Про поштовий зв’язок» (далі – Закон) та Правилами надання послуг поштового зв’язку, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270.

Надання універсальних послуг поштового зв’язку забезпечує національний оператор, функції якого згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта», яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.


Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку


Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку встановлює НКРЗІ.

Послуги поштового зв`язку спеціального призначення (фельд’єгерського і спеціального зв’язку), які надаються окремим категоріям користувачів, здійснюють Державна фельд’єгерська служба України та Державне підприємство спеціального зв’язку.


ЯКІСТЬ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ


Відповідно до статті 3 Закону України «Про поштовий зв'язок» (далі - Закон) однією з основних засад діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є забезпечення надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості.

Згідно зі статтею 7 Закону державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється з метою формування орієнтованого на користувача ринку послуг поштового зв'язку в тому числі шляхом формування переліку показників якості послуг поштового зв'язку та встановлення їх рівня. 

Реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку, на який покладається, зокрема, розроблення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, оператори поштового зв'язку, зокрема, зобов'язані забезпечувати надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність операторів поштового зв'язку, умов договору.

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460 Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку.

НАКАЗИ УПОВНОВАЖЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ:

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за № 173/24950:

Наказ Міністерства інфраструктури України  від 28.11.2013  № 959 «Про затвердження Нормативів розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об’єктів поштового зв’язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв’язку», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за № 174/24951.