Рішення № 281 від 30.05.2017
Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
"11" вересня 2017 р. за № 1115/30983

Відповідно до статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2. Внести до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 4.1.8 пункту 4.1 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості щодо термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією.»;

2) у додатках:

у додатку 2 слова та цифри «; - Копія з карти масштабу 1:100000 або 1:200000 з вказаними пунктами встановлення заявлених РЕЗ - 1 прим. на ____ арк.» виключити;

у додатку 4:

в абзаці першому слова та цифри «й викопійовкою з карти масштабу 1:200000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених РЕЗ» виключити;

у пункті 1 слова «та викопійовкою з карти масштабу 1:200000 або 1:100000 з нанесеними на неї місцями встановлення заявлених РЕЗ» виключити;

у пункті 4 слова «та викопійовка з карти повинні бути підписані Заявником та завірені» замінити словами «має бути підписана Заявником та завірена».

3. Пункт 3.6 глави 3 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 26 січня 2006 року № 179, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за № 145/12019, доповнити новим абзацом такого змісту:

«Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості початку надання послуг за Ліцензією із використанням цього радіочастотного ресурсу та/або забезпечення дотримання Показників якості на відповідній території.».

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 24 вересня 2013 року № 625 «Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 911», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за № 1754/24286.

5. Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О.Животовський