Управління документального забезпечення, архіву та контролю

Начальник управління

Пасічник Людмила Григорівна

044 202 00 22

kabmin_doc@nkrzi.gov.ua

Основні функції Управління документального забезпечення, архіву та контролю

Організація діловодства та організаційне забезпечення електронного документообігу в НКЕК.

Організація окремого діловодства щодо звернень громадян, у тому числі реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян, що надійшли до НКЕК.

Тимчасове зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності НКЕК, забезпечення використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

Організація в НКЕК роботи з документами, що містять службову інформацію.

Здійснення контролю за строками виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів, які готуються та затверджуються у встановленому порядку (крім плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів, що мають ознаки регуляторних актів, на наступний календарний рік), (далі – плани діяльності), розпоряджень, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень Голови НКЕК або члена НКЕК, який виконує його обов’язки, керівника апарату, наданих на апаратних, оперативних та міжвідомчих нарадах (далі – протокольні доручення), звернень громадян, а також проведення аналізу причин порушень і внесення пропозицій щодо їх усунення.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань строків виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів діяльності, розпоряджень, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень, звернень громадян.

Інформування Голови НКЕК, членів НКЕК відповідно до розподілу обов’язків між ними, визначеного розпорядженням Голови НКЕК на підставі рішення НКЕК, та керівника апарату про стан виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів діяльності, розпоряджень, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень, звернень громадян самостійними структурними підрозділами та посадовими особами, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, апарату НКЕК та державним підприємством «Український державний центр радіочастот».

Проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, рішень НКЕК, планів діяльності, наказів і доручень керівництва НКЕК, протокольних доручень, звернень громадян та своєчасне інформування Голови НКЕК, членів НКЕК відповідно до розподілу обов’язків між ними, визначеного розпорядженням Голови НКЕК на підставі рішення НКЕК, та керівника апарату у разі неможливості їх виконання у визначені строки.

Координація внутрішнього контролю та його здійснення в НКЕК відповідно до впроваджених керівництвом НКЕК політик, правил і заходів, які забезпечують функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю.