Відділ документального забезпечення та Архіву

Начальник Відділу

Пасічник Людмила Григорівна

202 00 22

kabmin_doc@nkrzi.gov.ua

Основні функції Відділу документального забезпечення та Архіву

  1. Встановлення в НКРЗІ єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем.
  2. Методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами, станом зберігання та правильністю оформлення документів, формуванням справ та проведення експертизи цінності документів в самостійних структурних підрозділах та у посадових осіб, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКРЗІ.
  3. Приймання від самостійних структурних підрозділів та посадових осіб, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКРЗІ та зберігання архівних документів.
  4. Складання та погодження зведеної номенклатури справ НКРЗІ, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою.
  5. Ведення державного обліку документів Національного архівного фонду в НКРЗІ.
  6. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні в НКРЗІ.
  7. Організація в НКРЗІ порядку роботи з документами, що містять службову інформацію.
  8. Уніфікація форм документів.