Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

1.

Найменування набору даних

Звітність та інформація в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій, зокрема така, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

2.

Стислий опис змісту набору даних

ЄДРПОУ та назва суб’єктів господарювання (операторів, провайдерів телекомунікацій), коди рядків та вид показників  форми звітності, показники  періодичної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за відповідний період

3.

Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних

Закон України «Про електронні комунікації», Закон України про  НКЕК,  рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстроване в Міністерстві юстиції України  «18» травня 2016 р. за № 739/28869

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

5.

Формат (формати), в якому доступний набір даних

.XLSX

6.

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

7.

Періодичність оновлення набору даних

Не пізніше п'ятдесятого робочого дня після закінчення звітного періоду (період, в якому, звітують постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг)

8.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

 Періодична звітність постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг

9.

Відповідальна особа

Мамкаєва Ірина Юріївна

10.

E-mail відповідальної особи

i.mamkaieva@nkrzi.gov.ua

Показники звітності та інформація в розрізі діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за розділами I-IV форми звітності №1-Т станом на 03.06.2024 за І квартал 2024 року

Показники звітності та інформація в розрізі діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за кожним видом послуг та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за розділами I-IV форми звітності №1-Т станом на 15.03.2024 за 2023 рік

Показники звітності операторів, провайдерів телекомунікацій (постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг) (розділи I-IV форми звітності №1-Т) за звітні періоди: 2021 рік - І півріччя 2023 (станом на 07.11.2023) у форматі xlsx

Показники звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в розрізі діяльності кожного постачальника за кожним видом послуг (розділи I-IV) за І квартал 2023 рік (станом на 24.05.2023)


Інформація станом на 06.03.2023 щодо звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в розрізі діяльності кожного постачальника за кожним видом послуг (розділи I-IV) за 2022 рік. Дані наведені без урахування постачальників, які здійснюють свою діяльність на частини території, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.


Показники звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за формою звітності:


Показники періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за І півріччя 2021 року по формі звітності:


Показники періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за 3 місяці 2021 року по формі звітності:


Показники періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за 2020 рік по формах звітності:


Показники періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за 9 місяців 2020 року, по формах звітності: