Проект Закону України «Про електронні комунікації»

Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту Закону України «Про електронні комунікації»

Розробник проекту:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Мета прийняття проекту:
Метою прийняття проекту акта є виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, пунктів 127, 130 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, а також встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні.

Інформація про оприлюднення:
Проект Закону України «Про електронні комунікації» оприлюднений 3 лютого 2015 року на офіційному веб-сайті НКРЗІ за адресою: http://www.nkrzі.gov.ua, рубрика «Про комісію», підрубрика «Діяльність НКРЗІ», підрубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Регуляторні акти».

Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про електронні комунікації» просимо надсилати до НКРЗІ з дати його оприлюднення до 20.03.2015 в електронному вигляді на електронну адресу: matyash@nkrzi.gov.ua та у письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001.


Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про електронні комунікації»

Проект Закону України «Про електронні комунікації»

Аналіз регуляторного впливу до проектів Законів України «Про електронні комунікації», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, пов’язаних із прийняттям Закону України «Про електронні комунікації» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України, пов’язаних із прийняттям Закону України «Про електронні комунікації» (станом на 23.06.2015)