Департамент державного нагляду

Директор Департаменту

Шнайдер Олег Іванович

044 202 00 14

o.shnaider@nkrzi.gov.ua

Основні функції Департаменту державного нагляду

1. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням:

- суб’єктами ринку телекомунікації – законодавства про телекомунікації;

- користувачами радіочастотного ресурсу України – законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

- операторами поштового зв’язку – законодавства у сфері поштового зв’язку;

- дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні – умов користування радіочастотним ресурсом України, установлених спеціальними (тимчасовими спеціальними) дозволами на експлуатацію радіоелектронних засобів.

2. Застосування в установленому законодавством порядку адміністративних стягнень до суб’єктів ринку телекомунікацій та послуг поштового зв’язку, а також до осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України.

3. За розпорядженням Голови НКРЗІ перевірка достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання дозволів та інформації, поданої у повідомленні про початок здійснення господарської діяльності у сфері телекомунікацій, та у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

4. Організація та забезпечення розгляду НКРЗІ звернень громадян та споживачів послуг у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового звʼязку


Регіональні підрозділи:

Управління державного нагляду

Начальник управління Ружинський Володимир Григорович

             044 202 00 49, v.ruzhynskyi@nkrzi.gov.ua

Відділ державного нагляду по Північно-західному регіону управління державного нагляду Департаменту державного нагляду

Начальник відділу, заступник начальника управління Лозін Валерій Миколайович

044 202 00 49, v.lozin@nkrzi.gov.ua

Відділ державного нагляду по Південно-східному регіону управління державного нагляду Департаменту державного нагляду

Начальник відділу Гуцель Сергій Валеріанович

  048 766 79 88, 048 762 88 93, gsv@nkrzi.gov.ua

Основні функції регіональних підрозділів:

  1. Проведення планових та позапланових перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.
  2. Здійснення контролю за якістю телекомунікаційних послуг шляхом здійснення заходів державного нагляду (контролю), в тому числі з проведенням вимірювань на телекомунікаційних мережах загального користування
  3. Видання в установленому порядку та в межах повноважень відповідних посадових осіб обов’язкових для виконання приписів про усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, а також поштового зв’язку.
  4. Забезпечення відповідно до законодавства складання уповноваженими НКРЗІ посадовими особами протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушеннями законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс України.
  5. Забезпечення розгляду уповноваженими НКРЗІ посадовими особами справ про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.