Склад Науково-експертної ради НКРЗІ

ОМЕЛЬЧЕНКО
Андрій Володимирович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» голова Науково-експертної ради НКРЗІ (за згодою);

РОГОЖІН
Олексій Георгійович

доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, перший заступник голови Науково-експертної ради НКРЗІ (за згодою);

СЕМЕНЧЕНКО
Андрій Іванович

доктор наук з державного управління, декан факультету суспільно-політичного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, заступник голови Науково-експертної ради НКРЗІ (за згодою);

АФОНІН
Євгеній Юрійович

секретар Науково-експертної ради НКРЗІ (за згодою);

БАЛАШОВ
Віталій Олександрович

доктор технічних наук, директор Державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут зв`язку» (за згодою);

БОЯРЧУК
Василь Федосійович

заступник Міністра зв’язку України у 1981-1992 рр. (за згодою);

ВИНОГРАДОВА
Ганна Валеріївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (за згодою);

ГРАНАТУРОВ Володимир Михайлович

доктор економічних наук, професор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (за згодою);

ЖИЛЯЄВ
Ігор Борисович

доктор економічних наук, заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (за згодою);

ІЛЬЧЕНКО
Михайло Юхимович

академік Національної академії наук України, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», директор Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» (за згодою);

МИХАЙЛОВ
Микола Костянтинович

кандидат технічних наук, директор Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (за згодою);

ПОДЦЕРКОВНИЙ
Олег Петрович

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (за згодою);

ХУДОЛІЙ
Дмитро Андрійович

Міністр зв’язку України у 1996-1997 рр., Голова Державного комітету зв`язку України у 1997-1999 рр. (за згодою).