Єдина інформаційно-комунікаційна платформа

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) започаткувала роботу по створенню (побудові) Єдиної інформаційно-комунікаційної платформи (далі – ЄІКП).
Актуальність створення Єдиної інформаційно-комунікаційної платформи (далі – ЄІКП) полягає в тому, що подальший розвиток інформатизації та розбудова інформаційного суспільства в країні неможливі без ефективної міжвідомчої взаємодії на рівні інформаційних систем між органами державної влади.
Метою створення ЄІКП є визначення правил, технологічної платформи та порядку побудови єдиного інформаційного середовища органів державної влади для забезпечення автоматичної інформаційної взаємодії між інформаційними системами органів державної влади, а також бізнесом та громадянами.
Формування і функціонування ЄІКП здійснюються у відповідності з наступними загальними принципами:

  • чітка спрямованість на задоволення найважливіших суспільних потреб, пріоритетних державних інтересів;
  • орієнтація на вибір оптимальних технологій з різних опрацьовуваних альтернатив;
  • автономності відомчих автоматизованих інформаційних систем.

Інформаційна взаємодія відомчих інформаційних систем, сервісів та ресурсів, передбачається на основі використання архітектури SOA та SOA сервісів. На інформаційному рівні передбачається використання сервіс-орієнтованої архітектури ЄІКП.
Побудова ЄІКП:

  • надасть можливість не тільки отримати адміністративні послуги в електронному вигляді, що значно пришвидшить отримання необхідних послуг, але й дозволить громадянам приймати участь в управлінні державою та оцінювати ефективність управління;
  • збільшить рівень довіри громадян до органів державної влади за рахунок відкритості процедур отримання послуг та забезпечить отримання повної, достовірної і своєчасної інформації;
  • зменшить корупцію за рахунок мінімізації контактів чиновників із бізнесом та громадянами при наданні адміністративних послуг;
  • підвищить ефективність діяльності органів державної влади за рахунок забезпечення взаємодії різнорідних інформаційних ресурсів;
  • забезпечить ефективну взаємодію між органами державної влади при роботі з фізичними та юридичним особами при використанні інформаційних систем на єдиній достовірній та несуперечливій інформаційній основі.