Періодична звітність операторів, провайдерів телекомунікацій, крім такої, що містить фінансові показники їх діяльності

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

1.

Найменування набору даних

Періодична звітність операторів, провайдерів телекомунікацій, крім такої, що містить фінансові показники їх діяльності

2.

Стислий опис змісту набору даних

ЄДРПОУ суб’єктів господарювання (операторів, провайдерів телекомунікацій), коди рядків форм звітності, показники  періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за відповідний період, крім фінансових показників їх діяльності

3.

Підстава та призначення збору інформації, яка міститься у наборі даних

Закон України «Про телекомунікації», Положення про  НКРЗІ, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 №1067/2011, рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстроване в Міністерстві юстиції України  18.05.2016 за № 739/28869

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

5.

Формат (формати), в якому доступний набір даних

.XLS

6.

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

7.

Періодичність оновлення набору даних

Не пізніше п'ятдесятого робочого дня після закінчення звітного періоду (період, в якому, звітують оператори, провайдери телекомунікацій)

8.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Періодична звітність операторів, провайдерів телекомунікацій

9.

Відповідальна особа

Чухно Іван Сергійович

10.

E-mail відповідальної особи

i.chukhno@nkrzi.gov.ua

Показники періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за 9 місяців 2020 року, по формах звітності:

Показники періодичної звітності операторів, провайдерів телекомунікацій за 2020 рік по формах звітності: