Register of the radio frequency assignments

Register of the radio frequency assignments :

https://www.ucrf.gov.ua/ua/services/prisvoyennya-radiochastot-dozvil-na-ekspluataciyu/reyestr-prisvoyen-radiochastot