Feedback

Address:

Khreshchatyk Str., 22

Kyiv – 01001

Ukraine

Tel: +380 44 202 00 44

e-mail: press@nkrzi.gov.ua